Veřejné prostory Prahy 10

Park U Vršovického nádraží

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Park U Vršovického nádraží, ležící bezprostředně u areálu školy, má obdélný tvar a leží severně od Vršovické ulice a na východě u ulice U Vršovického nádraží. Parková plocha s trávníky byla vystavěna v roce 1938, výsadby kolem roku 1953, a původní koncept se dochoval až dodnes. Park má jednoduchou osovou kompozici, ve středu celého prostoru je založena čtvercová zpevněná plocha s lavičkami, která je lemována živým plotem a obvodovou výsadbou javoru mléče (Acer platanoides ´Drummondii´). Ze severu a z jihu k ní přiléhají pravidelné travnaté plochy se dvěma řadami sloupovitých dubů (Quercus robur ´Fastigiata´). V ulici před školou jsou dnes již dva exempláře Platanů (Platanus sp.). Ostatní rabátka jsou prázdná. Mobiliář je nedostatečný, často poškozený, čítající několik laviček a odpadkových košů. V roce 2013 se MČ Praha 10 rozhodla zahájit přípravu revitalizace tohoto veřejného prostranství.

 

Park v ulici U Vršovického nádraží je po Malešickém parku a parku Chrpová – Malinová, další výraznou realizací, na kterou se MČ podařilo zajistit dotační prostředky z evropských fondů. Ve srovnání s předchozími akcemi se jednalo o akci menšího rázu. Její dopad na vzhled celého prostoru je ale také velmi významný.

 

Podstatou celé revitalizace byla kompletní úprava obdélníkového parkového prostoru, včetně přilehlých chodníků, které jsou upraveny do mozaikového charakteru. Souběžně s tím došlo k výškovému srovnání obslužné komunikace před areálem základní školy. V místě byly instalovány různé typy sedacích prvků. Tvoří je lavice z masivního dřeva různých délek, s opěradly i bez opěradel, solitérní malé sedací prvky (dřevěné kostky) s možností sezení nebo přeskakování apod. Sedací objekty jsou rozmístěny tak, aby vytvářely prostor ke komunikaci skupinek lidí (zejména školáků). Při pěší promenádě před školou jsou k dispozici běžné lavičky s opěradlem, které ocení i klienti nedalekého Centra ošetřovatelské pomoci. Prostranství nabízí možnost aktivního pohybu a zábavy dětem i dospělím díky nově umístěným trampolínám v úrovni pochozí plochy. Novým prvkem je pítko a podsvícení lavic páskovými LED svítidly, které za tmy vytváří intimní charakter prostoru. Před školou byla instalována sloupová svítidla, která odlišují prostor od okolí. Kompletní vybavenost dotvářejí odpadkové koše na smíšený odpad, nově i na plasty a papír, a dále stojany se sáčky na psí exkrementy.

 

Vzrostlá zeleň byla v parku zachována. Provedly se zdravotní řezy u ponechaných stromů, odstraněny byly neprosperující dřeviny. V charakteru původní kompozice byla provedena dosadba stromů včetně nových platanů před školou. Stávající travnaté plochy jsou doplněny automatickou závlahou.

 

Celkové náklady na renovaci parku jsou ve výši 16 mil. Kč, z toho dotace EU tvoří částku přes 9 mil. Kč.

 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons