Veřejné prostory Prahy 10

Park Malinová - Chrpová

Atributy

Název:
PARK MALINOVÁ-CHRPOVÁ
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
Šafer Hájek architekti, s.r.o.
Lokalita:
Zahradní Město, Praha-Záběhlice
Zastavěná plocha:
Realizace:
duben 2011

Základní informace

Projekt revitalizace parku byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK).

 

 

 

 

Projekt spadal pod Prioritní osu 2- Životní prostředí, oblast podpory 2.1.- Revitalizace a ochrana území; 2. Výzva

 

HARMONOGRAM REALIZACE:

02/2010 – 04/2011

POSKYTNUTÁ PODPORA:

57 340 170,92 Kč

 

Hlavní myšlenkou revitalizace bylo vytvořit centrální parkovou plochu na sídlišti Zahradní Město, která poskytne místním obyvatelům dostatečný prostor pro klidné trávení volného času. Revitalizace byla navržena jako propojení dvou samostatných parkových ploch v ulicích Malinová a Chrpová do jednoho funkčního celku a představuje jednu z nejvýznamnějších renovací veřejných ploch na území městské části.

Význam obnovy celého parkového prostranství a jeho rozšíření spočívá v celkovém navýšení zeleně v lokalitě. Spojením parků došlo ke zrušení vozovky, která původně dva parky oddělovala. Na celé ploše bylo vysázeno 152 kusů nových dřevin v konceptu vytvoření několika oddělených hájků, založení tzv. bosketů (typ výsadby v pravidelném útvaru) a zřízení jednořadých a dvouřadých alejí. Kromě vysazené zeleně jsou v parku upravené herní  prostory a doplněný rozsáhlý mobiliář zastoupený lavičkami, odpadkovými koši nebo také pítky. Nově je v parku provedeno trasování pochozích cest z různých typů materiálu. Dominantními prvky jsou tzv. salla tereny, stříšky na vysokých sloupech, s vinoucí zelení a centrální vodní prvek ve tvaru koryta s protékající vodou a několika tryskami. Obnova parku přispěla i ke zklidnění dopravy na přilehlých vozovkách, které byly opraveny a kde vznikla nová parkovací místa.

Samotná rekonstrukce parku byla fyzicky zahájena v červenci roku 2010 a v rámci celého projektu byla rozdělena do dvou etap. V prvé fázi byly provedeny veškeré zemní práce včetně nutných přeložek telekomunikačních sítí a plynovodu. Následovaly vlastní stavební práce a výsadby nové zeleně. Vše bylo ukončeno v listopadu roku 2010 a park byl v jedné části zprůchodněn. Po uplynutí zimního období byly v březnu roku 2011 zahájeny dokončovací činnosti na zelených plochách, vozovkách a instalovaném mobiliáři. Pro veřejnost byl park plně zpřístupněn v polovině dubna roku 2011.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons