Veřejné prostory Prahy 10

Heroldovy sady

Atributy

Název:
REVITALIZACE HEROLDOVÝCH SADŮ
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
Ing. Štěpánka Šmídová, Šmídová Landscape Architects
Lokalita:
Praha - Vršovice
Zastavěná plocha:
10 042 m2
Realizace:
10/2016 - 08/2017

Základní informace

Heroldovy sady tvoří historický park nacházející se v samém srdci Vršovic. Ve 14. století byly na místě parku vinice, část byla v majetku řádu německých rytířů. V roce 1842 Jindřich Rangheri koupil místo od barona Jakuba Wimmera. Rangheri zde vysázel morušový sad, ze kterého získával potravu pro bource morušového, kterého choval kvůli výrobě hedvábí. Po Rangheriho smrti továrna i sad zanikly a pozemky byly prodány drobným zemědělcům. V roce 1882 pozemky i se zámečkem odkoupila obec a zpustlý sad byl předělán na veřejný park.

 

V roce 2013 proběhla rekonstrukce Vršovického zámečku, tzv. Rangherky, a části parku, který k ní bezprostředně přiléhá. MČ Praha 10 se v roce 2014 rozhodla zadat zpracování architektonické studie na obnovu nerekonstruované části neoplocené plochy parku.

 

Cílem rekonstrukce části heroldových sadů bylo zachování stávajícího charakteru historického parku a zároveň zlepšení jeho funkce. Po rekonstrukci jsou v Heroldových sadech realizovány nově průchody navazující na ulici Estonská, kde jsou navrženy zálivy s posezením, čímž se původní pás zeleně stal prostupnějším. Nově je zrealizována cesta středem parku propojující roh ulice Moskevská a sportoviště s letní restaurací a zároveň prochází přímo kolem památníku povýšení obce Vršovické na městec r. 1885. Zpevněná mlatová plocha v jihozápadním rohu parku má za účel zlepšit možnost setkávání, kterou místní občané v parku postrádali. V celém parku došlo ke kompletní výměně mobiliáře, který svým charakterem navazuje na proběhlou rekonstrukci ulice Moskevské.

 

V Heroldových sadech nebyl volný pohyb psů povolen. Zde naleznete odkaz na prostory s volným pohybem psů: http://verejneprostory.cz/vp-kolem-nas/informace-pro-majitele-psu/mista-pro-volne-pobihani-psu.aspx

 

Zákaz volného pobíhání v plochách veřejné zeleně řeší obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně. Z této vyhlášky je ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č. 1 vyhlášky (Heroldovy parky tam uvedeny jsou, a to: k. ú. Vršovice, p. č. 6, 4/1, 4,3, 11/1, 5/1) zakázáno nechat volně pobíhat psy. Zákaz vyplývá tedy přímo z vyhlášky.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons