Veřejné prostory Prahy 10

Malešické náměstí

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic.  Kdysi klidná periferie Prahy s původním venkovským charakterem je dnes obklopena okolní výstavbou a negativně poznamenána průjezdnou dopravou. Záměrem MČ Praha 10 je zklidnění dopravy a celková revitalizace veřejného prostoru Malešického náměstí a jeho okolí. Výhledově má být doprava v této části města vedena po městském okruhu. V současné době hledá magistrát hl. m. Prahy úspornější a urbanisticky vhodnější alternativy k dosud uvažovanému řešení. V oblasti starých Malešic se i nadále počítá s výrazným zklidněním dopravy.

 

ZADÁNÍ

Městská část Praha 10 nechala v roce 2014 vypra­covat tři ideové návrhy řešení Malešického náměstí a jeho okolí. Vstupním podkladem pro jejich návrhy bylo zadání, předem konzultované s odborníky z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR), s promítnutými podněty občanů získanými během participačních jednání z dubna roku 2014.

 

NÁVRHY

Všechny tři prezentované návrhy přináší řadu podnětných myšlenek. Nastiňují možnosti zklidnění dopravy, celkovou kultivaci veřejného prostoru náměstí spolu s kapličkou i přilehlých prostor. Součástí řešení je i ideová revitalizace Malešického zámečku, jehož areál by byl veřejně přístupný a mohl by nabídnout nejrůznější multifunkční využití. Návrhy architektů můžete shlédnout v sekci Související články.

 

VYHODNOCENÍ

V listopadu roku 2015 proběhlo ve spolupráci se společností AGORA CE veřejné setkání obyvatel, na kterém byly za přítomnosti architektů podílejících se na zpracování jednotlivých studií představeny jejich vize možné proměny Malešického náměstí. Shrnutí hlavních výstupů z veřejného projednání architektonických návrhů je k dispozici v sekci Související články.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons