Veřejné prostory Prahy 10

Zimní úklid chodníků

Zimní úklid chodníků

Úklid sněhu na komunikačních chodnících je v Praze 10 zajišťován ze strany radnice MČ Praha 10 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Radnice má nastavenou údržbu cca 70 km komunikačních chodníků ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Jedná se o chodníky, na kterých by údržba zajištěna nebyla. Kromě tohoto úklidu se pak městská část stará o pochozí cesty v parcích a sídelní zeleni, přibližně 15 km chodníků.

Plán zimní údržby zajišťované MČ Praha 10 je nastavený tak, že koresponduje s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy o schůdnosti místních komunikací. Termíny pro odstranění či zmírnění závady ve schůdnosti jsou rozděleny do dvou pořadí. V prvním pořadí jsou zařazeny chodníky frekventované a v centrálních lokalitách. Zde jsou práce zahajovány co nejdříve po zjištění závady a provedeny nejpozději do 5 hodin po zahájení. Zbylé chodníky jsou zařazeny do druhého sledu úklidu, který by měl být ukončeny do 8 hodin po zahájení prací.

Vyznačení údržby zajišťované MČ Praha 10 (komunikační chodníky + cesty v plochách zeleně):

Oblast Malešice, Strašnice (sever)

Oblast Záběhlice, Strašnice (jih)

Oblast Vršovice, Vinohrady, Michle

 

Údržba chodníků zajišťována Technickou správou komunikací a.s. je zaznamenána v interaktivní mapě s vyznačením pořadí úklidu na stránkách www.tsk-praha.cz, pod odkazem „Plán zimní údržby komunikací“. Zde je vyznačena i zimní údržba vozovek.