Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

 

 

SRPEN - ZÁŘÍ

 

místo přistavení

datum

čas

katastr

32

Limuzská x V Úžlabině

3.8.

15:00-19:00

Strašnice

33

U Kombinátu (v ohybu ulice)

4.8.

14:00-18:00

Strašnice

34

Dětská (v ohybu ulice)

5.8.

15:00-19:00

Strašnice

35

Na Universitním statku (u dom.důchodců)

6.8.

15:00-19:00

Malešice

36

Heldova x Niederleho

7.8.

8:00-12:00

Malešice

37

Voděradská  x Krupská

7.8.

10:00-14:00

Strašnice

38

Cerhenická x Nad Vodovodem

10.8.

15:00-19:00

Malešice

39

U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1

11.8.

14:00-18:00

Záběhlice

40

Kounická  x Černická

12.8.

15:00-19:00

Strašnice

41

Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ

13.8.

15:00-19:00

Strašnice

42

Ve Stínu  x Na Výsluní

14.8.

8:00-12:00

Strašnice

43

Běchovická x Révová

14.8.

10:00-14:00

Strašnice

44

Vilová x Pod Rapidem

17.8.

15:00-19:00

Vinohrady

45

Ryšánkova x Ve Slatinách

18.8.

14:00-18:00

Záběhlice

46

Popovická (proti Brtnické)

19.8.

15:00-19:00

Michle

47

Omská x Murmanská

20.8.

15:00-19:00

Vršovice

48

Sedmidomky (u dětského hřiště)

21.8.

8:00-12:00

Michle

49

Vlašimská x Bratří Čapků

21.8.

10:00-14:00

Vinohrady

50

U Trati x Na Spádu

24.8.

15:00-19:00

Strašnice

51

U Roháčových kasáren  x Novorossijská

25.8.

14:00-18:00

Vršovice

52

Na Vinobraní x Oty Pavla

26.8.

15:00-19:00

Záběhlice

53

V Rybníčkách (proti Šibřinské)

27.8.

15:00-19:00

Strašnice

54

Janderova x Chládkova

28.8.

8:00-12:00

Malešice

55

Dobročovická x Slapská

28.8.

10:00-14:00

Strašnice

56

Chorvatská x Dykova

31.8.

15:00-19:00

Vinohrady

57

Topolová x Jahodová

1.9.

14:00-18:00

Záběhlice

58

Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou

2.9.

15:00-19:00

Záběhlice

59

Ruská x Tolstého

3.9.

15:00-19:00

Vršovice

60

V Korytech x Jesenická

4.9.

8:00-12:00

Záběhlice

61

Šafránová x Chrpová (okraj parku)

4.9.

10:00-14:00

Záběhlice

62

Kodaňská x Norská

7.9.

15:00-19:00

Vršovice

63

Vrátkovská x Tuklatská

8.9.

14:00-18:00

Strašnice

64

Přetlucká x Prusická

9.9.

15:00-19:00

Strašnice

65

Rybalkova x Charkovská

10.9.

15:00-19:00

Vršovice

66

Pod Strání - vedle č. o. 33

11.9.

8:00-12:00

Strašnice

67

Hostýnská (u školy)

11.9.

10:00-14:00

Strašnice

68

Michelangelova (v proluce)

14.9.

15:00-19:00

Strašnice

69

Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)

15.9.

14:00-18:00

Strašnice

70

Dukelská x Volyňská

16.9.

15:00-19:00

Vršovice

71

Tulipánová x Želivecká

17.9.

15:00-19:00

Záběhlice

72

Jesenická x Nad Trnkovem

18.9.

8:00-12:00

Záběhlice

73

Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

18.9.

10:00-14:00

Michle

74

Platanová x Kapraďová

21.9.

15:00-19:00

Záběhlice

75

Nad Elektrárnou u ČD

22.9.

14:00-18:00

Michle

76

Krymská x Moskevská (ostrůvek)

23.9.

15:00-19:00

Vršovice

77

Brigádníků x U Kombinátu

24.9.

15:00-19:00

Strašnice

78

Nučická x Dubečská

25.9.

8:00-12:00

Strašnice

79

Nosická (pod prod. Billa)

25.9.

10:00-14:00

Strašnice

80

Nad Vodovodem x Slunečná

28.9.

15:00-19:00

Strašnice

81

Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu

29.9.

14:00-18:00

Strašnice

82

Vladivostocká x Gruzínská

30.9.

15:00-19:00

Vršovice