Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

Rozpis mobilních sběrných dvorů v 1. pol. r. 2020:

4.4. Mokřanská x Běžná

11.4. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

25.4. Na Universitním statku – parkoviště

9.5. Ostružinová x Jahodová – parkoviště

16.5. Nad Vršovskou horou – za mostem, u garáží, oblast Slatiny

23.5. Kounická x Malínská, u trafostanice

Čas provozu mobilního sběrného dvora: 9 – 15 hodin

 

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

 

ÚNOR

místo přistavení

datum

čas přistavení

katastr

Litevská x Bajkalská

15.2.

8:00-12:00

Vršovice

Nad Primaskou x Nad Olšinami

15.2.

10:00-14:00

Strašnice

Sněženková x Jiřičkové

17.2.

13:00-17:00

Záběhlice

Saratovská x Kralická

17.2.

13:00-17:00

Strašnice

Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32

17.2.

14:00-18:00

Malešice

K Botiči x Ukrajinská

17.2.

14:00-18:00

Vršovice

Káranská x Bydžovského

17.2.

15:00-19:00

Malešice

Práčská x Topolová

18.2.

15:00-19:00

Záběhlice

Limuzská x V Úžlabině

19.2.

13:00-17:00

Strašnice

U Kombinátu (v ohybu ulice)

19.2.

14:00-18:00

Strašnice

Dětská (v ohybu ulice)

20.2.

13:00-17:00

Strašnice

Na Universitním statku (u dom.důchodců)

20.2.

14:00-18:00

Malešice

Heldova x Niederleho

20.2.

15:00-19:00

Malešice

Voděradská x Krupská

22.2.

8:00-12:00

Strašnice

Cerhenická x Nad Vodovodem

22.2.

10:00-14:00

Malešice

U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1

24.2.

13:00-17:00

Záběhlice

Kounická x Černická

24.2.

13:00-17:00

Strašnice

Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ

24.2.

14:00-18:00

Strašnice

Ve Stínu x Na Výsluní

24.2.

14:00-18:00

Strašnice

Běchovická x Révová

24.2.

15:00-19:00

Strašnice

Vilová x Pod Rapidem

25.2.

15:00-19:00

Vinohrady

Ryšánkova x Ve Slatinách

26.2.

13:00-17:00

Záběhlice

Popovická (proti Brtnické)

26.2.

14:00-18:00

Michle

Omská x Murmanská

27.2.

13:00-17:00

Vršovice

Sedmidomky (u dětského hřiště)

27.2.

14:00-18:00

Michle

Vlašimská x Bratří Čapků

27.2.

15:00-19:00

Vinohrady

U Trati x Na Spádu

29.2.

8:00-12:00

Strašnice

U Roháčových kasáren x Novorossijská

29.2.

10:00-14:00

Vršovice

 

BŘEZEN

 
místo přistavení datum čas počet
Na Vinobraní x Oty Pavla 2.3. 13:00-17:00 Záběhlice
V Rybníčkách (proti Šibřinské) 2.3. 13:00-17:00 Strašnice
Janderova x Chládkova 2.3. 14:00-18:00 Malešice
Dobročovická x Slapská 2.3. 14:00-18:00 Strašnice
Chorvatská x Dykova 2.3. 15:00-19:00 Vinohrady
Topolová x Jahodová 3.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou 4.3. 13:00-17:00 Záběhlice
Ruská x Tolstého 4.3. 14:00-18:00 Vršovice
V Korytech x Jesenická 5.3. 13:00-17:00 Záběhlice
Šafránová x Chrpová (okraj parku) 5.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Kodaňská x Norská 5.3. 15:00-19:00 Vršovice
Vrátkovská x Tuklatská 7.3. 8:00-12:00 Strašnice
Přetlucká x Prusická 7.3. 10:00-14:00 Strašnice
Rybalkova x Charkovská 9.3. 13:00-17:00 Vršovice
Pod Strání - vedle č. o. 33 9.3. 13:00-17:00 Strašnice
Hostýnská (u školy) 9.3. 14:00-18:00 Strašnice
Michelangelova (v proluce) 9.3. 14:00-18:00 Strašnice
Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)  9.3. 15:00-19:00 Strašnice
Dukelská x Volyňská  10.3. 15:00-19:00 Vršovice
Tulipánová x Želivecká 11.3. 13:00-17:00 Záběhlice
Jesenická x Nad Trnkovem 11.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 12.3. 13:00-17:00 Michle
Platanová x Kapraďová 12.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Nad Elektrárnou u ČD 12.3. 15:00-19:00 Michle
Krymská x Kodaňská (ostrůvek) 14.3. 8:00-12:00 Vršovice
Brigádníků x U Kombinátu 14.3. 10:00-14:00 Strašnice
Nučická x Dubečská 16.3. 13:00-17:00 Strašnice
Nosická (pod prod. Billa) 16.3. 13:00-17:00 Strašnice
Nad Vodovodem x Slunečná 16.3. 14:00-18:00 Strašnice
Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 16.3. 14:00-18:00 Strašnice
Vladivostocká x Gruzínská 16.3. 15:00-19:00 Vršovice
Sněženková x Meruňková 17.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Křenická x Olešská 18.3. 13:00-17:00 Strašnice
Bramboříková, parkoviště 18.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Rektorská x Bakalářská 19.3. 13:00-17:00 Malešice
Kamelova mezi č. 2 a 4 19.3. 14:00-18:00 Záběhlice
U Vršovického nádraží x Ukrajinská 19.3. 15:00-19:00 Vršovice
Vladivostocká x Jaltská 21.3. 8:00-12:00 Vršovice
Vršovická x Karpatská 21.3. 10:00-14:00 Vršovice
Pod Altánem  x Na Vrších 23.3. 13:00-17:00 Vršovice
nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 23.3. 13:00-17:00 Záběhlice
Přípotoční x Oblouková 23.3. 14:00-18:00 Vršovice
Káranská x Pobořská 23.3. 14:00-18:00 Malešice
Madridská x Norská 23.3. 15:00-19:00 Vršovice
Ostružinová x Jahodová 24.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 25.3. 13:00-17:00 Michle
Doubravčická x Tehovská 25.3. 14:00-18:00 Strašnice
Tuchorazská (konec ulice) 26.3. 13:00-17:00 Malešice
nám. Svatopluka Čecha x Minská  26.3. 14:00-18:00 Vršovice
Na Třebešíně x Nad Kapličkou 26.3. 15:00-19:00 Strašnice
Dykova, u Bezručových sadů 28.3. 8:00-12:00 Vinohrady
Průhonická x Vestecká 28.3. 10:00-14:00 Strašnice
Petrohradská x Pod Stupni 30.3. 13:00-17:00 Vršovice
Říčanská x Benešovská 30.3. 13:00-17:00 Vinohrady
Sámova x U Vršovického nádraží 30.3. 14:00-18:00 Vršovice
Magnitogorská x Tádžická 30.3. 14:00-18:00 Vršovice
Na Slatinách (u telef. automatu) 30.3. 15:00-19:00 Michle
Nedvězská č. 6 - 12 31.3. 15:00-19:00 Strašnice