Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

 

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

 

 

ŘÍJEN

 

  místo přistavení datum čas katastr
2 nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 12.10. 15:00-19:00 Záběhlice
3 Přípotoční x Oblouková 13.10. 14:00-18:00 Vršovice
4 Káranská x Pobořská 14.10. 15:00-19:00 Malešice
5 Madridská x Norská 15.10. 15:00-19:00 Vršovice
6 Ostružinová x Jahodová 16.10. 8:00-12:00 Záběhlice
7 Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 16.10. 10:00-14:00 Michle
8 Doubravčická x Tehovská 19.10. 15:00-19:00 Strašnice
9 Tuchorazská (konec ulice) 20.10. 14:00-18:00 Malešice
10 nám. Svatopluka Čecha x Minská  21.10. 15:00-19:00 Vršovice
11 Na Třebešíně x Nad Kapličkou 22.10. 15:00-19:00 Strašnice
12 Dykova, u Bezručových sadů 23.10. 8:00-12:00 Vinohrady
13 Průhonická x Vestecká 23.10. 10:00-14:00 Záběhlice
14 Petrohradská x Pod Stupni 26.10. 15:00-19:00 Vršovice
15 Říčanská x Benešovská 27.10. 14:00-18:00 Vinohrady
16 Sámova x U Vršovického nádraží 29.10. 15:00-19:00 Vršovice
17 Magnitogorská x Tádžická 30.10. 8:00-12:00 Vršovice
18 Na Slatinách (u můstku) 30.10. 10:00-14:00 Michle

 

LISTOPAD

 

  místo přistavení datum čas katastr
19 Nedvězská č. 6 - 12 2.11. 15:00-19:00 Strašnice
20 Práčská č. 37 (před školou) 3.11. 14:00-18:00 Záběhlice
21 28. pluku x Na Míčánkách 4.11. 15:00-19:00 Vršovice
22 Na Křivce x Osnická 5.11. 15:00-19:00 Michle
23 Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 6.11. 8:00-12:00 Vršovice
24 Litevská  x Bajkalská 6.11. 10:00-14:00 Vršovice
25 Nad Primaskou x Nad Olšinami 9.11. 15:00-19:00 Strašnice
26 Sněženková x Jiřičkové 10.11. 14:00-18:00 Záběhlice
27 Saratovská x Kralická 11.11. 15:00-19:00 Strašnice
28 Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 12.11. 15:00-19:00 Malešice
29 K Botiči x Ukrajinská 13.11. 8:00-12:00 Vršovice
30 Káranská x Bydžovského 13.11. 10:00-14:00 Malešice
31 Práčská x Topolová  16.11. 15:00-19:00 Záběhlice
32 Limuzská x V Úžlabině 18.11. 15:00-19:00 Strašnice
33 U Kombinátu (v ohybu ulice) 19.11. 15:00-19:00 Strašnice
34 Dětská (v ohybu ulice) 20.11. 8:00-12:00 Strašnice
35 Na Universitním statku (u dom.důchodců) 20.11. 10:00-14:00 Malešice