Veřejné prostory Prahy 10

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Enter Title

 Mobilní svoz nebezpečných odpadů a potravinařských olejů v Praze 10

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. Kapalné nebezpečné odpady jsou odebírány výhradně v pevně uzavřených nádobách! 

Dále lze při mobilním svozu odevzdávat jedlý olej a tuk v uzavřených PET láhvích.

Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla. Při svozu nejsou odebírány lednice, televizory, elektrozařízení či jiné domácí odpady, které je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře – např. U Plynárny, proti č. o. 99 (Michle), Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady - Praha 2), Malešická (Žižkov - Praha 3) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt do uvedených sběrných dvorů. 

V rámci systému města není možné odevzdat injekční stříkačky. Dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz https://www.zdravezpravy.cz/2021/01/04/pouzite-injekcni-strikacky-a-jehly-do-lekaren-nepatri/

Ukázka svozového vozidla

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887 (888)

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 457 

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

 

ROZPIS MOBILNÍHO SBĚRU V PRAZE 10 PRO ROK 2024 - ZDE

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Přitom je třeba se prokázat občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

ROZPIS MOBILNÍHO SBĚRU NA ÚZEMÍ CELÉHO HLAVNÍHO MĚSTA V ROCE 2024: ZDE

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons