Veřejné prostory Prahy 10

Údržba zeleně - sekání trávy

Enter Title

lán seče jednotlivých ploch je rozepsán v harmonogramu, který je níže přiložen. Rozpis zahrnuje výhradně pozemky, o které pečuje radnice Prahy 10. Sekání trávy na ostatních veřejně přístupných plochách je věcí příslušných majitelů pozemků. Rozpis je orientační a může se měnit v případech nedostatečného nárůstu travní hmoty nebo při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť), kdy jsou práce posunuty přibližně v rozsahu jednoho až několika dnů (s ohledem na délku trvání nepříznivého stavu).

Harmonogram seče je nastavený do tří oblastí s pracovními názvy Vršovice, Záběhlice a Malešice, které ve skutečnosti zahrnují i ostatní katastry. Připomínky k probíhající seči trávy, stejně tak upozornění na neposekané plochy je možné sdělovat na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu. Ten komunikuje s ostatními vlastníky a vybízí je k zajištění potřebné údržby.

KE STAŽENÍ: 

 

Harmonogram 4. seče - 2020