Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Zimní úklid chodníků na Praze 10

Zimní úklid chodníků na Praze 10

Plán zimní údržby MČ Praha 10 je nastavený tak, že koresponduje s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy o schůdnosti místních komunikací. Termíny pro odstranění či zmírnění závady ve schůdnosti jsou rozděleny do dvou pořadí.

V prvním pořadí jsou zařazeny chodníky frekventované a v centrálních lokalitách. Zde jsou práce zahajovány co nejdříve po zjištění závady a provedeny nejpozději do 12 hodin po zahájení. Pro první pořadí úklidu je vymezeno celkem 75 km chodníků. Úklid chodníků zařazených do druhého pořadí (cca 116 km) začíná po ukončení prací na chodnících v 1. pořadí a je ukončený nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.
 
Úklid chodníků zajišťovaný TSK probíhá v 1. pořadí údržby, stejně tak údržba chodníků ve veřejné zeleni zajišťována MČ Praha 10 (cca 15 km).
 
Údržba vozovek je na území hlavního města zajišťována TSK. Plán údržby včetně interaktivní mapy s vyznačením pořadí úklidu vozovek je přístupný na stránkách www.tsk-praha.cz, pod odkazem „zimní údržba komunikací“.


První mapa - oblast Vršovice, Vinohrady, Michle
Druhá mapa - oblast Záběhlice, Strašnice (jih)
Třetí mapa - oblast Malešice, Strašnice (sever)

Vysvětlivky k mapě:

Barevné značení ulic v mapě:

Červená – údržba zajišťována Hlavním městem Prahou, prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK).
Oranžová – údržba zajišťována MČ Praha 10, 1. pořadí údržby

Žlutá – údržba zajišťována MČ Praha 10, 2. pořadí údržby

Modrá – údržba zajišťována MČ Praha 10, pochozí plochy ve veřejné zeleni

Galerie

  • Zimní úklid chodníků na Praze 10
  • Zimní úklid chodníků na Praze 10
  • Zimní úklid chodníků na Praze 10
  • Zimní úklid chodníků na Praze 10

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons