Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Začíná sekání trávy na veřejných plochách zeleně MČ Praha 10

Začíná sekání trávy na veřejných plochách zeleně MČ Praha 10

Městská část má ve své svěřené správě přibližně 150 ha ploch veřejné zeleně. Sekání trávy je pak jednou ze základnách zahradnických činností, které na těchto pozemcích probíhají. Jak sděluje první místostarosta ing. V. Novák, „je pro sekání trávy na městských pozemcích stanovený harmonogram, kterým se smluvní firma musí řídit. Díky tomu je zajištěna cílenější kontrola našimi pracovníky. Snažíme se tím také předejít případným prodlevám, které by mohly způsobit přerůstání trávy a pak celkové zpomalení prováděných prací. První seč v letošním roce začíná v těchto dnech a bude ukončena na konci května.“


Rozpis sekání trávy, jak je v posledních letech již obvyklé, je opět veřejně přístupný a vlastní kontrolu jeho dodržování má tak možnost si každý v místě svého bydliště udělat, doplňuje ing. Novák. Seznámit se s harmonogramem seče je možné na webových stránkách městské části v sekci „novinky“. Znovu platí, že ne vždy může rozpis na den sedět se skutečným stavem, protože příslušné práce je případně nutné přizpůsobit aktuálnímu počasí. 

Rozpis seče (viz příloha).


Proč je někde posekáno a jinde ne?

Jak je uvedeno výše, městská část zabezpečuje sekání trávy pouze na pozemcích, které má ve své péči. Vizuálně sice může nastat určitý „paradox“, kdy část jednolitého celku je posekána a druhá nikoli. To je vždy způsobeno právě konkrétním vlastnickým vztahem. Na území Prahy 10 se stará ve větším rozsahu o zelené plochy ještě např. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Magistrát hl. města, Dopravní podnik hl. m. a jiné veřejnoprávní instituce. Mnoho dalších pozemků je pak čistě v soukromém vlastnictví, kde by si základní údržbu měl zajišťovat příslušný vlastník.

Podněty k nezajištěné údržbě veřejných ploch je ovšem vždy možné sdělit odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje městského úřadu.

 

Galerie

  • Začíná sekání trávy na veřejných plochách zeleně MČ Praha 10

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons