Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Vyhlášení soutěže Dvorek roku 2011

Vyhlášení soutěže Dvorek roku 2011

Velký ohlas loňského ročníku "Dvorek roku" inspiroval radnici Prahy 10 k vyhlášení druhého ročníku této soutěže. Cílem soutěže je motivovat občany k údržbě a zvelebování vnitrobloků, zatraktivnit okolí bytových domů, podnítit zájem obyvatel o území městské části Prahy 10 a ocenit nejlépe upravené dvorky.

Vítěz soutěže si odnese poukaz na služby a zboží v hodnotě 50 tisíc korun. Na rozdíl od minulého ročníku ocení radnice hned pět vítězných dvorků.
 
Soutěže se mohou zúčastnit obyvatelé domů, k němuž přihlášený vnitroblok patří a jsou jeho vlastníky, popřípadě získají souhlas majitele. Pokud je pozemek v majetku Prahy 10, souhlas k účasti v soutěži je jim udělen automaticky.
 
Přihlásit se lze dvěma způsoby, e-mailem na adresu spolecne@praha10.cz či písemně na adresu radnice (odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje) – obojí označeno heslem „Dvorek 2011“. V přihlášce musí být uvedena přesná adresa, minimálně dvě kontaktní osoby, popis vnitrobloku a provedených úprav, přiložená dokumentace (fotografie stavu před a po úpravách atd.) a souhlas vlastníka. Přihlášky lze podávat až do 15. září 2011. Hodnocení jednotlivých vnitrobloků bude probíhat do 30. září a vyhlášení a zveřejnění výsledků proběhne v průběhu října 2011.
 
Hodnocení přihlášek provede hodnotící komise složená ze zástupců Prahy 10 a občanského sdružení Agora, která navštíví přihlášené dvorky. Hodnotit bude m.j. úroveň zpracování projektu, kreativnost a efektivnost úprav, nápaditost a celkový charakter změn, využitelnost a obyvatelnost pozemku, využití zeleně, zapojení obyvatel domu do úprav a údržby a také čistotu.
 
Druhého ročníku této soutěže se mohou samozřejmě zúčastnit i vítězové ročníku prvního. Hodnoceny budou v tomto případě změny, které byly provedeny od stavu, který byl hodnocen v minulém roce.
 
Přesné podmínky soutěže včetně náležitostí přihlášky atd. je možné najít na webových stránkách ÚMČ Praha 10, v sekci „Společně měníme“ - "ke stažení"  nebo „Rozvoj Prahy 10“ - "ke stažení".

Galerie

  • Vyhlášení soutěže Dvorek roku 2011

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons