Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Revitalizace Malešického parku

Revitalizace Malešického parku

Městská část Prahy 10 plánuje do konce roku 2012 zrealizovat kompletní úpravy Malešického parku. Malešický park je situován v severní části malešického sídliště. Prostor parku utváří malešický hřbet v nejvyšší části na úrovni 265 metrů nad mořem a rozprostírá se na rozloze devíti hektarů. Jeho současná podoba odpovídá době svého založení v 60.letech minulého století.

Vzhledem k rozrůstající se bytové zástavbě v jeho okolí je již jeho dosavadní vybavení a celková funkčnost nevyhovující. V parku nejsou vyhovující přístupové cesty a vstupy, chybí logicky provedené promenádní okruhy a aktivity určené pro děti jsou soustředěny pouze na jedno místo. Proto byla na základě dříve získaných námětů od občanů v rámci projektu „Společně měníme“ zpracována studie Revitalizace Malešického parku, a to v několika variantách. Snahou radnice přitom bylo projekt úprav zrealizovat tak, aby co možná nejvíce vyhovoval potřebám návštěvníků parku.Z tohoto důvodu měli občané možnost se k jednotlivým návrhům na úpravu parku vyjádřit.

Cílem výsledného návrhu revitalizace této plochy je vytvoření lokality určené pro trávení volného času různých věkových kategorií. Účelem projektu je vybudovat vhodné zázemí pro rekreaci a relaxaci všech občanů a návštěvníků městské části. Předmětem projektu je vytvoření moderní odpočinkové zóny v městské části Praha 10. Konkrétně se jedná o nové parkové cesty, výstavbu drobné architektury a vodních prvků (salla terena, dětská hřiště, vodní herní prvky, síťová prolézačka, pergoly, přírodní amfiteátr s pódiem), vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka, informační tabule, fontána, moderní plastika) a sadovnické úpravy (boskety, aleje, obří alej, květinové záhony, rozšíření travnatých ploch).

Projekt revitalizace Malešického parku je podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK). Projekt spadá pod Prioritní osu 2 – životní prostředí, oblast podpory 2.1.- Revitalizace a ochrana území; 7. výzva. Zahájení projektu je plánováno na 1.6. 2011 a ukončení 30.11.2012. Celková výše získané podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 94 893 355,- Kč. Finanční spoluúčast MČ Praha 10 je 7,5%.

Galerie

  • Revitalizace Malešického parku
  • Revitalizace Malešického parku
  • Revitalizace Malešického parku
  • Revitalizace Malešického parku
  • Revitalizace Malešického parku
  • Revitalizace Malešického parku

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons