Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Praha 10 vyhlásila už čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10

Praha 10 vyhlásila už čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10

Čtvrtý ročník oblíbené soutěže o „Dvorek roku Prahy 10“ právě odstartoval. Obdobně jako v předešlých ročnících, bude i ten letošní zaměřen na zvelebování vnitrobloků a předzahrádek bytových domů v Praze 10. „Pro všechny zájemce, kteří se do soutěže přihlásí, je to určité ocenění jejich práce ve volném čase, věnovaných prostředků do neveřejných prostor a jejich kreativity. Navíc je to určitý druh motivace pro ostatní při zvelebování okolí svého bydliště, ale i míst městské části. Ty nejlepší pak chceme za jejich práci nejen ocenit, ale i podpořit hodnotnými cenami v podobě poukázek na odběr zboží a služeb,“ popsal akci starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

Do soutěže se mohou přihlásit obyvatelé domu s vnitroblokem nebo předzahrádkou, kteří jsou jejich vlastníky, popřípadě mají souhlas vlastníka. „Pokud je pozemek majetkem Městské části Praha 10, tak to budou mít jednodušší, protože jim souhlas k účasti v soutěži je udělován automaticky,“ upřesnil Richter s tím, že letošní ročník bude pořádán v rámci vítězství Prahy 10 v soutěži Město stromů 2012/2013 pořádané Nadací Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice.


Přihlásit se lze dvěma způsoby, buď e-mailem na adresu spolecne@praha10.cz, kolonka „předmět“ musí obsahovat text „Dvorek roku 2013“, nebo na adresu městské části Praha 10, referát komunikace, oddělení strategie, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Na obálku je nutné uvést heslo „Dvorek roku 2013“. V přihlášce musí být uvedena přesná adresa, minimálně dvě kontaktní osoby, dokumentace obsahující fotografie stavu před a po úpravách s podrobným popisem provedených změn a souhlas vlastníka. Přihlášky lze letos podávat do 31. května 2013. Hodnocení jednotlivých vnitrobloků a předzahrádek bude probíhat v průběhu měsíce června 2013.


„Přihlášky, které budou splňovat všechny předepsané náležitosti budou následně předány hodnotící komisi složené ze zástupců Prahy 10, nezávislých odborníků a veřejnosti, kteří navštíví všechny přihlášené dvorky a na základě stanovených kritérií stanoví pořadí,“ dodal starosta Richter. Hodnotit se bude m.j. úroveň zpracování projektu, originalita a efektivnost úprav, nápaditost a celkový charakter změn, využitelnost a obyvatelnost pozemku, využití zeleně, zapojení obyvatel domu do úprav a údržby a také čistota a celkový vzhled. Vyhodnocení celé soutěže proběhne do konce měsíce června 2013 a následně budou při slavnostním vyhlášení zástupcům vítězných „dvorků“ předány poukazy na odběr zboží a služeb od dodavatelů Horbach Baumarkt CS spol. a OBI Česká republika.


Přesné podmínky soutěže včetně náležitostí přihlášky je možné najít na webových stránkách ÚMČ Praha 10 www.praha10.cz nebo www.vpp10.cz.

Galerie

  • Praha 10 vyhlásila už čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10
  • Praha 10 vyhlásila už čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10
  • Praha 10 vyhlásila už čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons