Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích

Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích

S velkým zájmem obyvatel Prahy 10 se setkala možnost seznámit se s alternativami budoucnosti sídla radnice této městské části.

Přímo u metra Strašnická se tak včera v průběhu odpoledne vystřídalo na 200 občanů, kteří se zde o dané problematice bavili přímo s úředníky i městskými zastupiteli. „Stojíme před zásadní otázkou – rekonstruovat současnou budovu, nebo vybudovat novostavbu u stanice metra Strašnická. Diskuse s občany i odborníky je nejen logickým, ale také jediným správným postupem,“ konstatovala místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ), která zároveň upozornila případné zájemce na další možnost se s problematikou seznámit, a to již tento čtvrtek mezi 14 a 18 hodinou opět u metra Strašnická.

Obyvatelé Prahy 10 se nicméně mohou vyjádřit i na diskusním večeru v ZŠ Brigádníků 18.března 2013. Úřad Prahy 10 v současnosti sídlí v multifunkčním panelovém domě Vlasta na Vršovické ulici, což je projekt starý více jak 40 let. Budova nebyla od konce 70. let minulého století zásadně rekonstruována a její stav je na hranici životnosti.

„V minulosti se nám osvěčilo veřejné projednávání plánů radnice přímo v ulicích Prahy 10. Cílem našich informačních stánků na stanici metra Strašnická není přesvědčit občany o našich plánech, ale naopak vyslechnout si přání a návrhy lidí, kteří v této oblasti žijí a pracují,“ zdůraznil Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a územního rozvoje Prahy 10.

Do diskuze o radnici je zapojena i radniční opozice i místní občanská sdružení. Ta nominovala své zástupce jak do Komise pro novou radnici, tak do poroty architektonické soutěže. „Radnici si nestaví politici a úředníci pro sebe, ale proto, aby na vysoké úrovni a přitom levně vykonávali služby pro občany. Názor veřejnosti je pro vedení radnice mimořádně významný. Proto se ptáme, jestli si místní přejí radnici v rekonstruované Vlastě ve Vršovicích či v novostavbě na Strašnické. Vnímáme potřebu získat podrobnější informace – od expertů na ekonomiku provozu úřadu, od urbanistů, architektů či dopravních odborníků, i od obyvatel naší městské části,“ doplnila Cabrnochová.

+++

Fakta o současné radnici – multifunkční budově Vlasta
Adresa: Vršovická 68, Praha 10-Vršovice
Počet pater: 5, počet budov: 3
Rozhodnutí o umístění stavby: 3. 3. 1971
Projektant: Státní projektový ústav, vedoucí projektant Vlastibor Klimeš
Přímý investor: Investiční správa zón vojenského okruhu Praha 6
Kolaudace: 25. 9. 1976
Energetická třída: D (podle současných zákonů je stavba „nevyhovující“)
 
Budova byla od počátku projektována jako multifunkční (víceúčelová). V současnosti zde vedle samotné radnice sídlí mj. Policie ČR, Vojenský úřad sociálního zabezpečení či Úřad práce. Je tu také restaurace, galerie a několik provozoven poskytujících služby.

Kde mohou občané vyjádřit svůj názor?
Na informačním stánku u stanice metra Strašnická ve čtvrtek 14. 3. od 14 do 18 hodin, na setkání s obyvateli v ZŠ Brigádníků dne 18. 3. od 18 do 20 hodin. Prostřednictvím elektronického dotazníku na webu http://www.praha10.cz/radnice v týdnu od 18. března nebo formou papírového dotazníku, který bude distribuován v infocentru Vršovická a infocentru Plaňanská ve stejném období. Vést dialog s radnicí je možné i na diskuzním fóru na adrese www.praha10.cz.

+++

Fakta o Praze 10
Rozloha: 19 km2 Počet obyvatel: 113 988 (podle počtu obyvatel šesté největší město v ČR, větší než České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Olomouc či Ústí nad Labem) Zahrnuje území: celé Vršovice, velké části Vinohrad, Strašnic, Malešic, Záběhlic, Michle, drobné části Žižkova, Hrdlořez a Hloubětína

+++

Fakta o procesu hledání nového sídla radnice
O novém sídle úřadu se hovoří již několik volebních období. Rada Prahy 10 se už před dvěma roky ve svém programovém prohlášení zavázala hledat budoucí místo pro radnici. V březnu roku 2011 zastupitelstvo jednomyslně a hlasy napříč politickým spektrem schválilo rozpracování variantního řešení budoucnosti sídla radnice k dalšímu posuzování. Je zpracovávána studie nákladů na rekonstrukci Vlasty, na podzim 2012 obec schválila zadání pro Českou komoru architektů, která má v rámci svobodné ideové soutěže vyčíslit náklady na případné vybudování novostavby na Strašnické. Detaily tohoto zadání jsou nyní připomínkovány na informačních stáncích na Strašnické, při připravovaném setkání v ZŠ Brigádníků a prostřednictvím formulářů. Na základě posouzení těchto dvou variant se město bude rozhodovat, zda postaví radnici novou, anebo opraví tu současnou.

+++

Předpokládaný harmonogram přípravy rekonstrukce či výstavby radnice
Březen 2013:Příprava podkladů pro zadání architektonické soutěže, diskuze s občany.
Duben 2013: Schválení zadání architektonické soutěže Komisí pro novou radnici, Radou a Zastupitelstvem MČ Prahy 10.
Květen 2013: Vyhlášení architektonické soutěže na lokalitu Strašnická.
Léto/podzim 2013: Průběh soutěže na lokalitu Strašnická a paralelně s tím příprava podkladů pro přestavbu objektu Vlasta.
Počátek roku 2014: Vyhodnocení možností a možné rozhodnutí o lokalitě a podobě radnice.

Galerie

  • Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích
  • Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích
  • Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích
  • Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích
  • Praha 10 se zajímá o názory občanů na radnici přímo v ulicích

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons