Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Praha 10 rozšiřuje síť nádob na sběr nepotřebného textilu

Praha 10 rozšiřuje síť nádob na sběr nepotřebného textilu

V Praze 10 se rozšiřuje počet míst, kde lze odkládat staré a již neupotřebitelné oblečení. Je tu již čtvrtým rokem dvanáct nádob. "Jen v loňském roce se díky speciálním nádobám podařilo vybrat v Praze 10 přes 160 tun nepotřebného oblečení, v roce letošním necelých 140 tun," uvedl k výsledkům první místostarosta Vladimír Novák (ČSSD). 

Cílem aktivity, která funguje mimo režim běžného třídění komunálních odpadů, je především snižovat podíl odpadů odkládaných do popelnic a napomoci čistějšímu prostředí veřejných ploch a zároveň humnitárním účelům. Odhaduje se, že v celé republice se domácnosti ročně zbaví na 150 tis. tun starých textilií. Velké množství z toho končí v popelnicích se směsným odpadem. Systém sběru textilu je proto z hlediska životního prostředí přínosný. Oblečení je buď využito ke svému účelu nebo předáno k recyklaci, tzn. odpovědně zpracováno. Oddělené odkládání starého textilu se proto postupně stává stejně samozřejmé jako již běžně zaběhnuté třídění odpadů. Přidanou hodnotou je pak vědomí, že vložením starého oblečení do nádoby lze pomáhat někomu jinému. "Svoz a následné zpracování textilií z uličních nádob totiž zajišťuje občanské sdružení Diakonie Broumov, které za tímto účelem zaměstnává lidi dlouhodobě nezaměstnané nebo obecně v problémových životních situacích. Sesbíraný textil se vytřiďuje a následně předává jako materiální pomoc. Poškozené či již nenositelné oblečení odchází po vytřídění k průmyslovému zpracování, případně je odstraňováno jako odpad," popsal Vladimír Novák.

Nepotřebné oblečení je možné předávat i jiným charitativním organizacím, např. sběrem se zabývá Český červený kříž. 

Kde lze nádoby v Praze 10 najít?

ul. Topolová a Jabloňová, zastávka BUS Centrum Zahradní Město 
ul. V Olšinách, prostranství u metra Strašnická, vedle stánku s pizzou 
ul. Kubánské náměstí x Vršovická, u telefonních automatů 
ul. Černokostelecká x Tuklatská, před prodejnou Albert 
ul. Počernická x Limuzská, před objektem Oása 
ul. Rubensova, prostranství obchodního střediska na Skalce 
ul. Taškentská, před sběrným střediskem Diakonie Broumov, pod budovou úřadu MČ 
ul. V Olšinách, parkoviště u Billy 
ul. Srbínská, spojka na ul. Průběžná, vedle nádob tříděného sběru 
ul. U Hráze, křížení s ul. Na Hroudě, vedle nádob tříděného sběru 
ul. Jabloňová, proti č. o. 3, u nádob na směsný odpad 
ul. Ostružinová, před domem č. o. 11, u nádob na tříděný odpad 

Více informací: http://www.praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/nadoby-na-pouzity-textil.aspx

Galerie

  • Praha 10 rozšiřuje síť nádob na sběr nepotřebného textilu
  • Praha 10 rozšiřuje síť nádob na sběr nepotřebného textilu

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons