Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Nebezpečné odpady se zdarma sbírají již od dubna

Od prvního dubnového dne bude možné se opět zbavovat nebezpečných domácích odpadů i při tzv. mobilním svozu. Tato služba je určená obyvatelům města a lze ji využít pro předání  těchto druhů domácích odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. 

Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla v místech a termínech dle stanoveného harmonogramu. Pro Prahu 10 jsou stanoveny celkem čtyři objízdné trasy, vždy s osmi zastávkami. Rozpis mobilního svozu pro letošní rok je dostupný ZDE.

 

Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře – např. v ulici Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady - Praha 2), Malešická (Žižkov - Praha 3) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt do některé ze stabilních sběren nebezpečných odpadů (v Praze 10 - ulice Moskevská a Dřevčická) nebo do uvedených sběrných dvorů. Léky a teploměry lze odevzdávat také ve všech lékárnách. Malé baterie a akumulátory ve stacionárních kontejnerech (viz rozpis ZDE) nebo místech zpětného odběru (např. v prodejnách elektro).

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons