Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Na přelomu září a října proběhne další sběr nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady z domácností bude možné od pondělí do středy 2. října předat při pravidelném mobilním svozu.

Zdarma je možné se zbavit těchto domácích  druhů odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie.


Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla. Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře – např. v ulici Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady - Praha 2), Malešická (Žižkov - Praha 3) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt do některé ze stabilních sběren nebezpečných odpadů (v Praze 10 - ulice Moskevská a Dřevčická) nebo do uvedených sběrných dvorů. Léky a teploměry lze odevzdávat také ve všech lékárnách.

Rozpis svozu:

Pondělí 30. září

1.    nám. Mezi zahrádkami x Podléšková 15:00 - 15:20
2.    křižovatka ul. Jasmínová (pod č. 33) - Přesličková 15:30 - 15:50
3.    křižovatka ul. Topolová - Jabloňová (u OD Cíl) 16:00 - 16:20
4.    křižovatka ul. Jabloňová - Blatouchová 16:40 - 17:00
5.    křižovatka ul. Na Vinobraní - Ve Slatinách (parkoviště) 17:10 - 17:30
6.    křižovatka ul. Záběhlická - Na Lávce 17:40 - 18:00
7.    křižovatka ul. Osnická – Na Křivce 18:10 - 18:30
8.    křižovatka ul. Elektrárenská - Nad Vršovskou horou 18:40 - 19:00

 

Úterý 1. října

1.    křižovatka ul. Přípotoční – Oblouková 15:00 - 15:20
2.    křižovatka ul. Petrohradská - Rostovská 15:30 - 15:50
3.    křižovatka ul. Chorvatská - Dykova 16:00 - 16:20
4.    křižovatka ul. Ruská - Na Míčankách - Vlašimská 16:40 - 17:00
5.    křižovatka ul. Kodaňská - Tolstého 17:10 - 17:30
6.    křižovatka ul. Vladivostocká - Krasnojarská 17:40 - 18:00
7.    křižovatka ul. Litevská - Bajkalská - Kubánské nám. 18:10 - 18:30
8.    křižovatka ul. Jakutská - Volyňská - Dukelská 18:40 - 19:00

 

Středa 2. října 

1.    křižovatka ul. Na Třebešíně – Nad Kapličkou 15:00 - 15:20
2.    křižovatka ul. Nad Vodovodem – Hostýnská 15:30 - 15:50
3.    křižovatka ul. Počernická – Přistoupimská 16:00 - 16:20
4.    ul. Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS) 16:40 - 17:00
5.    křižovatka ul. Vrátkovská - Tuklatská  17:10 - 17:30
6.    křižovatka ul. Saratovská (parkoviště) - Kralická 17:40 - 18:00
7.    křižovatka ul. Nad Primaskou - Za Strašnickou vozovnou 18:10 - 18:30
8.    křižovatka ul. Názovská - Na Palouku 18:40 - 19:00

 

Odkaz na další informace: http://www.praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/mobilni-svoz-nebezpecnych-odpadu.aspx

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons