Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Místa pro volné pobíhání psů

Místa pro volné pobíhání psů

Volné pobíhání psů na veřejných prostranství v současnosti řeší vyhláška hl.m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně. Ta říká, že na plochy veřejné zeleně je vstup se psy povolen, ale není povoleno jejich volné pobíhání.

To může správce ploch zeleně povolit pouze výjimkou z tohoto zákazu. (Plochy pro volné pobíhání jsou označeny piktogramem s obrázkem psa bez vodítka.) Zároveň je touto vyhláškou zakázáno poškozovat a znečišťovat porosty a z toho vyplývá povinnost chovatelů zajistit úklid psích exkrementů. Dále tato vyhláška přímo zakazuje vstup se psy na dětská hřiště a pískoviště.

Na ostatních veřejných plochách není volné pobíhání psů prozatím nijak upraveno. Pes nemusí mít náhubek ani být na vodítku. Zároveň ale musí chovatel psa dostatečně slovně ovládat tak, aby nedošlo k obtěžování nebo omezování dalších lidí a zvířat.

Míst určených k volnému pohybu psů je na území Prahy 10 hned několik. Tato místa můžeme rozdělit na parky a zelené plochy určené k volnému pobíhání psů a psí výběhy. Psí výběhy se od míst k volnému pobíhání psů odlišují tím, že jsou oploceny a mohou zde být umístěny i cvičební prvky určené pro zvířata. Tento výběh je na Praze 10 zatím jeden a to na rohu ulic Úvalská a Černokostelecká.

Podrobný seznam ploch pro volné pobíhání psů naleznete zde.

Galerie

 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů
 • Místa pro volné pobíhání psů

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons