Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Již 2962 stromů za děti

Již 2962 stromů za děti

Symbolickým předáním 19 stromů v Malešickém parku byl včera završen již šestý ročník úspěšné kampaně MČ Praha 10 Strom za každé narozené dítě. Právě prostranství Malešického parku, které v letošním roce prošlo svou historickou přeměnou, se stalo místem, kam v letošním roce směřovaly kroky mnoha rodičů přebírajících stromy pro své děti. V parku se vysadily přes tři stovky nových stromů a na předání stromů sem byli pozváni rodiče celkem 139 dětí. Naprostá většina z nich pozváni využila a mohla si „svůj“ stromek označit připravenou cedulkou se jménem dítěte nebo jej zalít z konvice.

Kromě Malešického parku se na podzim sázely stromy i na dalších 144 místech Prahy 10. Na jednotlivé výsadby byly opět zváni rodiče narozených dětí, kteří si připravené dřeviny mohly zasypat zeminou a tím se částečně spolupodílet na výsadbě. Největší přírůstek stromů je v ulici Chrpová, kde jich bylo vysazeno 25 kusů v rámci uliční zeleně. O osmnáct dřevin se rozrostla zeleň ve vnitroblokových plochách mezi ulicí Vladivostockou a Vršovickou, ve vnitroblocích ve směru na ulici Bajkalskou přibylo 12 nových dřevin a ve stromořadí ulice 28. pluku bylo doplněno deset stromků. Sázelo se rovněž na nám. Sv. Čecha, v Heroldových sadech, v parku na Třebešíně, v Jiráskově aleji, v plochách zeleně při ulicích Novorossijská, Tuklatská, Omská, Slívová, Hostýnská a dalších.

 

Celkem v letošním roce přibylo v Praze 10 díky realizaci kampaně 648 nových stromů (od začátku projektu se jedná již o 2962 stromů), ať už v Malešickém parku nebo různorodě v plochách veřejné zeleně, o kterou se MČ Praha 10 stará. Součástí aktivity výsadeb je i zacelování prázdných míst v chodníkových rabatech nebo obecně komunikační zeleni. Na těchto místech se podařilo během letošního roku vysadit 74 stromů.

 

A jaký strom se vysazuje nejčastěji?

Druhovou skladbu volí vždy odborní pracovníci úřadu při zohlednění perspektivy dané dřeviny v místě a celkového charakteru lokality. Nejčastěji vysazovaným stromem je lípa, následována borovicí, javorem, smrkem, habrem a hlohem. Vysazovány jsou i méně známe druhy jako je třeba ambroň, liliovník, kaštanovník, korkovník nebo pavlovnie. 

 

Přehled výsadeb za jednotlivé roky:

•          podzim 2007: 59 ks

•          r. 2008: 351 ks

•          r. 2009: 310 ks

•          r. 2010: 490 ks

•          r. 2011: 604 ks; vč. 152 ks v revitalizovaném parku Malinová – Chrpová

•          r. 2012: 500 ks

•          r. 2013: 648 ks; vč. 322 ks v revitalizovaném Malešickém parku

 

Přehled vysazených stromů, fotografie a další informace na www.praha10.cz – „Akce a projekty“.

Galerie

 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti
 • Již 2962 stromů za děti

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons