Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Jezevčík Tedík tváří kampaně Prahy 10 za slušné pejskaře

Jezevčík Tedík tváří kampaně Prahy 10 za slušné pejskaře

Jezevčík Tedík se stal „němou tváří“ kampaně radnice Prahy 10 za slušné pejskaře. Tento vítěz soutěže Pes Prahy 10 se ocitl na plastových „zapichovátkách“, které místní úřad počínaje dneškem rozmisťuje do zelených ploch na území této městské části. Symbolické první umístění dnes v parku na Čechově náměstí ve Vršovicích spolu s Tedíkem provedl 1.místostarosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD) a předsedkyně komise pro výchovu vzdělávání Hana Nováková (ČSSD).

Výskyt psích exkrementů na chodnících, v plochách zeleně, případně i na dětských hřištích, je velice negativně vnímám ze strany občanů městské části. Z názorového průzkumu, který v r. 2008 organizovala radnice v rámci aktivity SPOLEČNĚ MĚNÍME PRAHU 10 byla přítomnost psích exkrementů hodnocena za vůbec nejpalčivější nešvar na veřejných plochách. Obecně „psí problematika“, zastoupená také nekontrolovaným pohybem psů po veřejných plochách, patřila mezi nejčastěji zmiňovaná témata.Psí exkrementy navíc představují významné riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu. Tento problém je proto ještě závažnější, jde-li o výskyt psích exkrementů v místech určených pro hru dětí. Množství psích nečistot souvisí s velkým počtem psů chovaných v domácností (na Praze 10 v současné době jde cca o 7,5 tisíc registrovaných psů) a nechutí některých majitelů či držitelů po svých psech uklízet, bez ohledu na dostupnost odpadkového koše nebo sáčků pro sběr exkrementů, které jsou poskytovány radnici.

 

Praha 10 se „čtyřnohými přáteli“ zabývá velmi intenzivně. Souhrn aktivit je celkem široký a zahrnuje následující řešení:

 • Mapa životního prostředí, ve které jsou popsány základní povinnosti při chovu psa, jsou zde odkazy na právní předpisy upravující danou problematiku, dále souhrn ploch pro volné pobíhání psů a místa, kde jsou dostupné zásobníky s úklidovými sáčky na psí exkrementy. V letošním roce byla mapa aktualizována.
 • Vytvoření tzv. Desatera zodpovědného pejskaře desítky, dostupné na webu města nebo v letákové formě. Jde o deset základních pokynů k chovu a držení psa ve městě.
 • Údržba a postupné doplňování návštěvních řádů významnějších ploch zeleně, aby návštěvnicí parků byli přímo v terénu informováni o režimu, který je v místě určený pro pohyb psa. Řády jsou doplněny příslušnými piktogramy.
 • Provádí se na různých místech (letos v lokalitě Vršovic) nástřik piktogramů na chodnících. Piktogram tvoří obrázek psa s nápisem „PROSÍM UKLIĎ PO MNĚ“.
 • Vylepuji se samolepky s upozorněním pro pejskaře na odpadkové koše, opět je nosným sdělením apel „PROSÍM UKLIĎ PO MNĚ“.

Úklidové aktivity radnice:

 • Probíhá běžný, ruční, úklid zahrnující většinu chodníkových ploch v Praze 10.
 • Několik let již je prováděn motorizovaný úklid pomocí čtyřkolek s integrovaným vysavačem. Tyto stroje křižují opět takřka všechny ulic Prahy 10 a speciálně se zaměřují na centrální lokality a problémová místa. Úklid směřuje na chodníkové plochy, parkové cesty, pásy přilehlé zeleně nebo rabátka stromů. V loňském roce se díky této službě podařilo z veřejných ploch odstranit přibližně 46 tun psích nečistot včetně dalších drobných odpadků.

Správa parkového mobiliáře:

 • V péči radnice je v současné době 270 ks zásobníků, do kterých se pravidelně vkládají úklidové sáčky na sběr psích exkrementů, např. v novém Malešickém parku bylo nainstalováno celkem 18 stojanů s úklidovými sáčky. Celkový počet zásobníků je ve srovnání s obdobím před pěti lety více než dvojnásobný. Významně se také zvýšil se počet odpadkových košů.

Další aktivity:

 • Vybudování a v letošním roce vylepšení prvního „psího hřiště“ v Praze 10. Jde o oplocený prostor nacházející se na rohu ulic Černokostelecká a Úvalská, kde jsou k dispozici tzv. agility prvky pro základní výcvik psa. Další podobné hřiště vznikne ještě v letošním roce v katastru Záběhlic, při ulici Želivecká, a oddělené zóny se základními prvky pro výcvik psa byly umístěny i v Malešickém parku. V Praze 10 je nyní celkem 16 různorodých ploch určených pro volné pobíhání psa.
 • Oplocování dětských hřišť. Neslouží primárně pejskařům, ale souvisí s průběžnou snahou snížit rizika kolize psa s hrajícími si dětmi. Oplocené herní prostory zamezují nežádoucímu vběhnutí psa do herní zóny. Praha 10 má v tuto chvíli má opoceno přibližně 90% všech hřišť.
 • Nárazové osvětové akce ve vybraných parkových plochách ve spolupráci s městskou policií.
 • Soutěž Pes Prahy 10, vyhlášena v letošním roce již podruhé.

Galerie

 • Jezevčík Tedík tváří kampaně Prahy 10 za slušné pejskaře
 • Jezevčík Tedík tváří kampaně Prahy 10 za slušné pejskaře
 • Jezevčík Tedík tváří kampaně Prahy 10 za slušné pejskaře
 • Jezevčík Tedík tváří kampaně Prahy 10 za slušné pejskaře

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons