Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Chcete získat Kroniku městské části Praha 10 a při její četbě zavzpomínat jaký byl rok 2011?

Praha 10 nabízí tuto možnost třem výhercům, kteří správně zodpoví čtyři otázky z historie této městské části. Vylosování vítězů proběhne 10. června 2012 v Domě čtení – v pobočce Městské knihovny v Praze v Ruské ulici 192. Od 18 hodin zde bude probíhat bohatý program, který připravila Praha 10 ve spolupráci s  Městskou knihovnou. Součástí večera bude nejen předání Kroniky městské části Praha 10 za rok 2011 Domu čtení, ale i přednáška paní Magdalény Benešové z  Post Bellum přibližující projekt Příběhy našich sousedů a kronikář Prahy 10 Michal Ezechel bude vyprávět o cestovatelích z Prahy 10.

V úvodu akce proběhne seznámení s projektem Příběhy našich sousedů, na kterém spolupracuje Praha 10 s občanským sdružením Post Bellum. Jedná se o novou metodu, jak žákům základních škol v Praze 10 obohatit vědomosti zajímavou formou, a zároveň přispět ke zmapování historie této městské části, ale i celé České republiky. Projekt je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Veškeré jejich výpovědi jsou zaznamenávány pomocí audio techniky. Následně bude vše uveřejněno na portálu Paměť národa - http://www.pametnaroda.cz.

Díky tomuto nevšednímu projektu se žáci základních škol seznámí s historií při setkávání s přímými účastníky důležitých událostí 20. století. Do oslovování pamětníků se zapojila většina „desítkových“ základních škol. Mezi oslovenými pamětníky je například i herec Jan Skopeček, který prošel koncentračním táborem, nebo plukovník Antonín Štícha z Českého svazu bojovníků za svobodu.

Následovat bude přednáška kronikáře Prahy 10 Michala Ezechela, který přítomné seznámí s „Cestovateli z Prahy 10 a jejich cestopisy“. Jestliže projekt Příběhy našich sousedů má ukázat, že v Praze 10 žije řada pamětníků například z druhé světové války, pak tato přednáška přiblíží význačné osoby Prahy 10, které se nesmazatelně zapsaly i ve světě. Vždyť Karel Čapek, autor řady cestopisů jako například Italské listy nebo Obrázky z Holandska, přispěl k vytvoření dnes celosvětově užívaného slova „robot“. Z Prahy 10 je i cestovatel a autor řady cestopisů Miroslav Stingl, který je dlouhodobě jedním z nejpřekládanějších a v cizině také vydávaných českých spisovatelů. Na přednášce budou zmíněni i další zajímaví autoři cestopisů.

Na závěr programu bude předána Kronika městské části Praha 10 za rok 2011 Domu čtení a budou vylosováni tři výherci, kteří za správně zodpovězené otázky o Praze 10, obdrží kroniku Prahy 10. Dotazník na kvízové otázky naleznete ZDE. Odpovědi lze zaslat také poštou na adresu Úřadu městské části Praha 10, odd. projektů KT, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Na obálku je nutné uvést heslo „Kronika“. Odpovědi lze zasílat do 30. května 2013. Podmínkou je osobní účast na večeru.

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons