Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

Závěrečný účet za rok 2020: Běžné příjmy rozpočtu překročily běžné výdaje o 41 milionů korun

MČ Praha 10 složila závěrečný účet za rok 2020 a předložila ho svému zastupitelstvu. Schodek rozpočtu činil 115 milionů korun, přestože původně schváleno bylo 335 milionů korun. Běžné příjmy překročily běžné výdaje o 41 milionů. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo zisk 25 milionů korun. 

Autor: Anna Březinová  /  Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance

„Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy provozní výdaje, a pokud vznikne přebytek, je použit na krytí investic. A přesně tak jsme si počínali vloni. Běžné příjmy rozpočtu překročily běžné výdaje o 41 milionů korun, aniž bychom využili převody z hospodářské činnosti. Stále se odpovědně staráme o svěřený majetek: na investice, opravy a udržování bylo vynaloženo 500 milionů,“ shrnuje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro rozpočet.

Sečteno, podtrženo: Příjmy rozpočtu MČ Praha 10 dosáhly v roce 2020 celkové výše 1 023 milionů korun, běžné výdaje činily 805 milionů korun a investice 333 milionů korun Kč. Schodek tak byl 115 milionů korun. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 398 milionů korun, náklady 373 milionů korun a zisk 25 milionů korun.

V průběhu rozpočtového období dokázala radnice výrazně snížit původně schválený schodek rozpočtu. „Kromě odpovědného čerpání se na tom výrazně podílelo i aktivní získávání dotací. Ke zlepšení výsledného salda rozpočtu přispěla také investiční dotace z hlavního města Prahy na spolufinancování rekonstrukce radnice v celkové výši 99,3 milionů korun, která bude využita v následujících letech,“ říká radní Sedmihradská.

Právě na „dotační politiku“ městská část kladla velký důraz. „Přijaté dotace v roce 2020 tvořily investiční ve výši 176 milionů korun a neinvestiční dotace ve výši 187 milionů korun. Protože jsme, na rozdíl od minulých let, nečerpali převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, uchováváme si rezervy i do dalších let,“ popisuje starostka desáté městské části Renata Chmelová (VLASTA). „To jen dokazuje, že neuvažujeme v horizontu tohoto volebního období, ale usilujeme o dlouhodobě udržitelné hospodaření a fungování městské části,“ dodává starostka Chmelová.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (4176)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons