Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

Opravy vodních prvků v parcích Desítky

Začátkem května byly zahájeny práce vedoucí ke spuštění vodních prvků na Desítce. V průběhu tohoto měsíce byly prováděny opravy poškozených částí obložení kaskády v Malešickém parku a odstraňovány poškozené tlačné ventily u pítek a mlhovišť v parku Chrpová a v parku Rybalkova.

Vodní kaskáda v Malešickém parku v obou jejích částech je již plně v provozu, stejně jako vodní kaskáda v parku Chrpová. Jsou již také spuštěny všechny čtyři fontány a to na Kubánském náměstí, náměstí u OC Květ, v parku Malinová a v parku Rybalkova. V průběhu měsíce května je prováděno spuštění 31 pítek a 11 mlhovišť, která jsou umístěna převážně na dětských hřištích nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Dovolujeme si upozornit návštěvníky parku Chrpová, že vstup do bazénů, vhazování a vynášení předmětů je zakázáno. Voda ve vodní soustavě je chemicky upravována a je zde nebezpečí vzniku kožních problémů. V Malešickém parku také žádáme návštěvníky, aby do vodní soustavy nevhazovali jakékoliv předměty, pokud chceme, aby vodní soustava a herní prvky, které jsou její součástí sloužili dětem k hrám po celou dobu jejich provozu. Taktéž žádáme majitele psů, aby v této části parku měli své psy na vodítku a nevpouštěli je do bazénů s vodními herními prvky.

V případě zjištění porušení těchto omezení žádáme návštěvníky, aby neprodleně sdělili tuto skutečnost správci parku.

Věříme, že díky těmto opatřením budou všechny vodní prvky sloužit návštěvníkům parků po celou dobu provozu ke spokojenosti všech. Všem návštěvníkům přejeme, aby si vodních prvků v prostoru užili naplno.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (1473)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons