Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

Na Desítce vyroste Nový Eden. Rekonstruovat se bude nejen radnice, ale i její okolí

MČ Praha 10 podala žádost o územní a stavební povolení na rekonstrukci své radnice. Samotné práce mají začít na konci příštího roku, už nyní jsou ale k dispozici vizualizace budovy i jejího interiéru. Městská část zároveň vyhlásí veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž na bezprostřední okolí radnice. Cílem je vytvořit moderní a uživatelsky přívětivý prostor, jehož přirozenou součástí bude budova úřadu.

S podrobnostmi rekonstrukce bude městská část své občany měsíc (od pondělí 14. září) seznamovat ve venkovním plánovacím kontejneru před nákupním centrem Eden. Zároveň budou moci obyvatelé přicházet s podněty na využití Nového Edenu, tedy území kolem radnice, které bude zasahovat až ke kulturnímu domu Eden, již patnáct let zavřenému. Na celou tuto lokalitu Desítka vypíše do poloviny roku 2021 veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž.

„Chápu radnici jako místo pro setkávání občanů s politiky a úředníky. Chceme, aby takový prostor byl moderní a příjemný. A aby takové bylo i jeho nejbližší okolí. Lidé by mohli návštěvu úřadu spojit například s posezením na terase, kde by měla být kavárna, nebo si oddychnout na lavičce v zeleni před radnicí,“ říká starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA).

 „Kulturní dům Eden společně s okolím přilehlého sídliště Vlasta, lze považovat za lokální centrum Vršovic, což podtrhuje jeho význam v urbanistické struktuře nejen Vršovic, ale celé městské části. Proto je vhodné navrženou formou veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, vypsané ve spolupráci s Českou komorou architektů, nalézt novou podobu tohoto významného místa spolu se zachováním potřebné prostupnosti územím. Cílem je mimo jiné komplexní řešení všech vztahů a vazeb v území a vytvoření co nejpříjemnějšího místa pro život,“ zdůrazňuje místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS) a dodává: „Zároveň pro nás samozřejmě budou zásadní i podněty samotných obyvatel. Na ně se těšíme v našem plánovacím kontejneru.“  

Koncept Nového Edenu doplňuje samotnou rekonstrukci radnice, která je vinou velmi špatného technického stavu budovy nevyhnutelná. „Navázali jsme na naše předchůdce, prověřili a dotáhli výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a vybrali dodavatele. Nyní se projekt řeší jak po stránce technické a povolovací, je již podána žádost o společné územní a stavební povolení, tak i po stránce architektonické a užitné. Ta má pomocí zpracovaných exteriérových a interiérových vizualizací přiblížit budoucím uživatelům kvalitu navrhovaného prostředí. Občané se mohou těšit na moderní, energeticky úspornou budovu, se vstupní lobby či multifunkčním zastupitelským sálem, kde se budou moci konat veřejná setkání a další akce. V rámci projektu je však myšleno i na detaily - na své si dokonce přijdou i milovníci umění, neboť nebude chybět ani prostor pro expozice,“ popisuje místostarosta Martin Sekal (ODS), který má v gesci mj. právě rekonstrukci radnice.

Ta odstartuje na konci příštího roku, od jehož poloviny bude probíhat stěhování zaměstnanců úřadu do náhradních prostor. Návrat zpět, do zrekonstruované budovy, je v plánu v druhé polovině roku 2024.

Přeměna radniční budovy je zároveň největší investiční akcí v historii městské části. Očekávané náklady jsou 915 milionů korun, z toho přibližně 200 milionů by měly pokrýt dotace z Operačního programu životní prostředí na snížení energetické náročnosti objektu. Městská část zároveň požádala hlavní město Praha o finanční výpomoc ve výši 500 milionů, žádost bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

Ohodnotit článek:

5.0
     Počet zobrazení (19523)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons