Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

Milostivé léto vám pomůže od dluhů

Máte dluhy vůči veřejnoprávním organizacím? Narostly vám kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin? Až do 28. ledna 2022 máte mimořádnou šanci snadněji ukončit exekuce, které vám v minulosti tímto způsobem vznikly. Svoje závazky, které vám znepříjemňují život, můžete vymazat za zvýhodněných podmínek v rámci projektu, který v létě schválil parlament.

Autor: Miroslav Hynšt  /  Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance

Takzvané „Milostivé léto“ se týká pouze dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě. Nejčastěji jde o dluhy na nájmu v obecním bytě, za dodávky energií nebo jízdu načerno, patří sem také některé dluhy vůči zdravotním pojišťovnám. Nejjednodušší postup je využít poradce na webových stránkách www.milostiveleto.cz, který ověří, zda lze ve vašem případě „Milostivé léto“ využít, a provede vás celým procesem očištění. Pro konzultaci můžete využít i helplinku organizace Člověk v tísni 770 600 800.

Podmínky milostivého léta:
Kdykoliv do 28. ledna 2022 můžete doplatit jistinu svého exekučního dluhu. To ovšem platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce 28. října 2021. Věřitel, tedy ten, komu se dluží, musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec), dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady, kdy nejčastěji vznikají pohledávky:

  • město, městská část – nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu
  • televize, rozhlas – koncesionářské poplatky
  • zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění
  • dopravní podniky – pokuty za jízdu načerno
  • ČEZ – účty za elektřinu, plyn
  • vysoká škola – poplatek za prodloužené studium

Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a exekuce musí být vyřizována soudním exekutorem. Do akce tedy nespadají dluhy, které napřímo vymáhá třeba celní nebo daňová správa. Dlužník musí být fyzická osoba, nikoliv právnická.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (5783)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons