Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

MČ Praha 10 uvolní své byty a dva miliony korun na pomoc Ukrajině

MČ Praha 10 uvolní své byty a dva miliony korun na humanitární pomoc Ukrajincům. Včera o tom rozhodlo její Zastupitelstvo, které zároveň oficiálně vyjádřilo solidaritu ukrajinskému lidu.

Desátá městská část se připravuje na příliv uprchlíků z vojensky napadené Ukrajiny. Zastupitelstvo proto přistoupilo ke dvěma krokům:

  1. Uvolnilo byty svěřené do správy městské části pro okamžitou humanitární pomoc.

„V současné době se pravidla přidělování těchto bytových jednotek řídí Zásadami pro pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10 (dále jen „Zásady“), v nichž jsou obsaženy podmínky pronajímání bytů. Platné Zásady však neumožňují reagovat na aktuální válečný konflikt na Ukrajině, protože podobná situace se v době přípravy a schvalování Zásad nedala důvodně předpokládat. Navrhované usnesení nyní umožní Radě MČ Praha 10 přidělovat byty i vedle stávajících platných Zásad, a to výhradně uprchlíkům z území válečného konfliktu na Ukrajině,“ píše se v důvodové zprávě.

  1. Rozhodlo o převodu dvou milionů korun, které budou k dispozici pro veškeré výdaje, které se ukážou jako efektivní a potřebné.

„24. února 2022 zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu, jejíž dopady je v tuto chvíli velmi obtížné předjímat. V rozpočtu MČ Praha 10 je proto nutné mít vytvořenou finanční rezervu, aby mohla městská část v případě potřeby, a v rámci své působnosti, pružně reagovat na vzniklou situaci (poskytnutí pomoci jak finanční, tak materiálové např. při vzniku migrační vlny většího rozsahu),“ stojí v důvodové zprávě k materiálu.

Zastupitelstvo včera zároveň odsoudilo vojenskou agresi Ruské federace za pomoci Běloruska vůči Ukrajině. Koaliční i opoziční zastupitelé ve společném materiálu doslova prohlašují: „Městská část Praha 10 odsuzuje tuto brutální vojenskou agresi Ruské federace vůči svobodnému státu Ukrajina a vyjadřuje solidaritu ukrajinskému národu, který má nezpochybnitelné právo na sebeurčení a nedotknutelnost svých státních hranic a právo na ozbrojený odpor proti okupačním vojskům na jeho území.“

Kromě toho klade vršovická radnice velký důraz na informování občanů a koordinaci pomoci. Základní informace najdou občané na speciálně zřízené podstránce na webu Desítky. Městská část zároveň eviduje konkrétní nabídky pomoci, s těmi se občané mohou na radnici obracet prostřednictvím e-mailu ukrajina@praha10.cz. Na stejnou adresu mohou psát i lidé, kteří by uvítali konkrétní formu pomoci. Městská část je bude buď propojovat, nebo bude jednotlivé žádosti postupovat Ministerstvu vnitra ČR, příslušným nestátním neziskovým organizacím, případně dalším profesním organizacím a institucím.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (6597)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons