Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

MČ Praha 10 převzala ocenění: Studie rozvojové zóny Bohdalec – Slatiny je urbanistickým projektem roku

Vize desáté městské části, jak oživit dlouhodobě zanedbanou lokalitu, a přitom jedno z největších rozvojových území v Praze, zaujala i odbornou porotu. Studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice obsadila první místo v soutěži Urbanistický projekt roku 2021, pořádaný nadací ABF, v konkurenci dalších patnácti přihlášených projektů z celé ČR. MČ Praha 10 ji zpracovávala ve spolupráci s architektonickou kanceláří Jiran a partner architekti a ateliérem SUM architekti a opakovaně projednávala s veřejností i vlastníky pozemků v území.

Autor: Anna Březinová  /  Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj

Zástupci radnice své záměry v lokalitě průběžně konzultovali s Magistrátem hl. m. Prahy a jeho příspěvkovou organizací IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). „Kromě toho jsme při zpracovávání studie strávili stovky hodin debatami s vlastníky pozemků či nemovitostí a samotnými obyvateli. Díky tomu se podařilo dosáhnout málo vídaného konsenzu v území,“ popisuje místostarosta Martin Valovič (ODS), který je na úřadě městské části zodpovědný mj. za územní rozvoj. 

Se zpracováním urbanistické studie na lokalitu, která je už od roku 1999 ve stavební uzávěře (vlastníci pozemků a nemovitostí s nimi prakticky nemohou jakkoliv nakládat), městská část začala v roce 2015. Koncepční materiál byl zfinalizovaný v roce 2019, v němž došlo k několika zásadním změnám v pojetí i prezentaci studie. Kromě akcentu na diskuzi s místními obyvateli a investory se městská část rozhodla zásadně snížit budoucí kapacitu oblasti z 35 tisíc obyvatel na 26 tisíc (v horizontu 50–55 let), což je rovněž v souladu s analýzou IPRu.

„Území je unikátní mimo jiné velkým přírodním bohatstvím, včetně mokřadů, jeho charakter a povahu utvářejí i domky v klidnější části. Naším záměrem je proto genius loci místa zachovat, a výstavbu výrazněji posílit jen v hlavních ohniscích rozvoje, především kolem nádraží Praha – Vršovice,“ argumentuje místostarosta Valovič. „Našli jsme myslím rozumný kompromis mezi developmentem, který je v širším centru metropole nezbytný, a ochranou charakteru Bohdalce a Slatin. Kapacita oblasti jde v ruku v ruce s její ekonomickou udržitelností,“ doplňuje Martin Valovič. 

„Studie předpokládá proměnu dlouhodobě zanedbávané části města ve dvě plnohodnotné městské čtvrti a jejich plně funkční zapojení do stávající, rozdílně diferencované struktury širšího jádra města, včetně zavedení nové tramvajové linky MHD. Navrhovaná dopravní síť souboru vychází z roštového uspořádání a je napojena na stávající městské komunikace,“ vysvětluje Zdeněk Jiran z architektonické kanceláře Jiran a partner architekti, jeden z hlavních autorů studie. „Urbanizované území vytváří příležitost k realizaci pilotních projektů inovativních modelů rozvoje MČ Prahy 10 s vyšším podílem městského individuálního bydlení jako alternativou rodinného bydlení v příměstských polohách,“ doplňuje profesor Jiran.

Podobu urbanistické studie schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 v prosinci roku 2019, a dalo zároveň radním za úkol zohledňovat ji jak ve svých rozhodnutích týkajících se připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání, tak při samotném územním rozvoji Desítky.

O soutěži a nadaci ABF:

Urbanistický projekt roku je soutěž pořádaná nadací ABF (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství) od roku 2014. Tato nadace vznikla z iniciativy tří soukromých osob v roce 1990 a mezi její poslání patří péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a její energetickou úspornost. Nadace dále podporuje ochranu přírodního a kulturního dědictví a úsilí směřující k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (4699)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons