Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

MČ Praha 10 bude i v příštím roce pokračovat v investicích, financování si jistí kontokorentním úvěrem

MČ Praha 10 bude i v roce 2022 významně investovat do rozvoje svého území, plánuje zejména výstavbu MŠ Bajkalská, zahájení rekonstrukce secesní školy na Strašnické a realizaci energetických úspor v ZŠ Olešská a MŠ U Roháčových Kasáren. V případě časového nesouladu příjmů a výdajů využije městská část k jejich financování krátkodobě kontokorentní úvěr.

Autor: Miroslav Hynšt  /  Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance

Kontokorentní úvěr je standardní nástroj, který umožňuje krátkodobě čerpat i finanční prostředky nad rámec zůstatku na účtu. Běžně ho využívají jednotlivci, firmy ale i města a obce. O schválení smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. rozhodlo dnešní Zastupitelstvo MČ Praha 10.

„Rovnice je celkem jednoduchá. Všechny naše výdaje, plnění již uzavřených smluv i plánování výdajů nových, musí být kryté zdroji, tedy příjmy nebo financováním. Do rozpočtu však předem nemůžeme zapojit dotační příjmy, které už přitom máme schválené, již jsme o ně zažádali, máme je zařazené do tzv. zásobníku, nebo o ně žádat budeme. Proto může dojít k časovému nesouladu, kdy budeme potřebovat něco aktuálně zaplatit, ale na účtu ještě nebudeme mít dostatečnou hotovost,“ vysvětluje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní desáté městské části pro finance, rozpočet a dotace.

„V minulých letech využívala naše městská část ke krytí rozpočtu vlastní rezervy. Jejich výše se však v důsledku realizovaných investic a nižších výnosů z prodeje nemovitého majetku v roce 2020 způsobených především pandemií COVID-19 snížila,“ doplňuje radní Sedmihradská a přidává konkrétní příklady investic: „Majetek ve formě peněz na účtech – přes půl miliardy korun - byl v uplynulých třech letech transformován do majetku ve formě zrekonstruované polikliniky Malešice, rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30, bývalého kina Vzlet, KD Cíl a jeho předprostoru, řady mateřských a základních škol a výstavby MŠ Nad Vodovodem a Nízkoprahového centra pro děti a mládež u Botiče.“

Kontokorentní úvěr bude moci městská část čerpat do maximální celkové výše 130 milionů korun. Nejsou s ním spojené žádné poplatky, jedinými náklady budou úroky z případné skutečně čerpané částky, kdy úroková sazba bude o šest setin procenta nižší než mezibankovní sazba O/N PRIBOR.

Výzvu na poskytnutí kontokorentního úvěru městská část zveřejnila prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena, nejvýhodnější nabídku předložila Česká spořitelna. 

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (4056)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons