Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny od dubna

Na jaře je možné opět využít na několika místech velkoobjemové kontejnery pro bioodpady z údržby zahrad rodinných domů.

Kontejnery jsou určeny výhradně pro odpad biologického charakteru, jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů. Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů.

K odkládání bioodpadů slouží také Sběrné dvory hlavního města Prahy nebo stabilní sběrné místo bioodpadu, která se nachází v ulici Dřevčická (cca 100 metrů od ulice Černokostelecká). Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu je od občanů města zdarma.

Kompletní rozpis a více informací na www.praha10.cz v informační složce „životní prostředí a odpady“, nebo přímo na drese  http://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad.aspx

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (17200)      Komentáře ()

Tagy: Odpady