Veřejné prostory Prahy 10

Novinky

Novinky

„Desítkový“ účet za loňský rok: Víc než dvojnásobný nárůst investic, o čtvrtinu vyšší příjem z dotací

Radní MČ Praha 10 předloží na pondělním Zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet za loňský rok. Schválený návrh rozpočtu počítal se schodkem ve výši 771 milionů korun, skutečný dosáhl 405 milionů. Oproti roku 2018 došlo zejména k výraznému nárůstu investic a příjmů z dotací, dílčími opatřeními se v průběhu roku ještě zvýšily výnosy a snížily výdaje radnice v řádech milionů.

Závěrečný účet schválil na svém květnovém jednání Finanční výbor Zastupitelstva městské části. Skutečné příjmy činily 905 milionů Kč, běžné výdaje 829 milionů  a investice 480 milionů. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 410 mil. Kč, náklady 428 mil. Kč a ztrátu 18 mil. Kč, což je rovněž lepší výsledek než schválený plán.

„Pokud srovnáme hospodaření městské části v roce 2019 s rokem předchozím, je významný především nárůst investic (o 114%) a přijatých dotací (o 23%). Oproti tomu běžné výdaje se zvýšily jen o 5 %, říká radní pro rozpočet, finance a dotace Lucie Sedmihradská (VLASTA).

„Při přípravě rozpočtu a plánu zdaňované činnosti i v průběhu roku 2019 jsme učinili řadu velmi obtížných a nepopulárních rozhodnutí, která však umožní poskytování kvalitních veřejných služeb pro občany i další rozvoj Desítky,“ přiznává radní Sedmihradská. „Usilujeme o dlouhodobě udržitelné hospodaření a fungování městské části, neuvažujeme v horizontu jednoho roku nebo volebního období. Jsem přesvědčena, že samospráva by se ke svým penězům měla chovat stejně efektivně a zodpovědně, jako finančně gramotné domácnosti,“ prohlašuje Lucie Sedmihradská.

Zároveň uvádí konkrétní příklady úsporných opatření. „Jednání s Českou spořitelnou přineslo navýšení příjmů z úroků o více než 6 milionů Kč. Celkové náklady na spotřebu energií městské části a zřízených příspěvkových organizací klesly zásluhou centrálních nákupů o 7 milionů. Obstaravatelská odměna pro správní firmy se snížila o 6 milionů,“ vypočítává.

Ohodnotit článek:

Nehodnoceno
     Počet zobrazení (5959)      Komentáře ()

Tagy:

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons