Veřejné prostory Prahy 10

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice

 

MČ Praha 10 zadala v listopadu roku 2015 vypracování návrhu urbanistické studie rozvojového území Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice (BSBS), jejímž cílem bylo vytvořit dokument, který bude sloužit jako základní podklad pro rozhodování městské části o rozvoji a postupné přeměně této rozvojové lokality a zároveň jako podklad pro zpracování Metropolitního plánu.

Studie byla již od počátku fáze zadání, a zejména v průběhu jejího zpracování, průběžně konzultována napříč Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

V rámci naší snahy o maximální zapojení občanů Prahy 10 do dění na území městské části proběhlo vlastní veřejné projednání návrhu tohoto významného urbanistického dokumentu Prahy 10. Za předpokladu zapracování studie do návrhu nového ÚP SÚ HMP zároveň očekáváme její oficiální projednání v rámci Metropolitního plánu ve smyslu §50 a následných zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

S ohledem na charakter dokumentu jsme zvolili projednání formou veřejné autorské prezentace studie a následných „dní otevřených dveří“ ve Středisku územního rozvoje Prahy 10 (SÚR), během kterých bylo možné koncem minulého roku za přítomnosti autorů návrhu diskutovat či vznášet připomínky k představenému dokumentu. 

Všem děkujeme za zájem o zpracovaný návrhu urbanistické studie. Vámi podané připomínky, podněty či názory byly předány zpracovatelskému týmu architektů, kteří je dle odborného vyhodnocení zapracovali do upraveného návrhu urbanistické studie.

 

Předpokládaný harmonogram:

- Sběr připomínek, podnětů a názorů veřejnosti - do konce února 2017

- Předání zpracovatelskému týmu architektů - polovina března 2017

- Zpracování, vyhodnocení a zapracování do návrhu studie - březen až duben 2017

- Představení veřejnosti upraveného návrhu studie - květen 2017 vždy od 17:00 do 20:00 ve středisku územního rozvoje v termínech:

út 9. 5.               vernisáž s autorskou prezentací  

út 16. 5.             1. den otevřených dveří  s autorskou prezentací

út 23. 5.             2. den otevřených dveří  s autorskou prezentací

út 30. 5.             3. den otevřených dveří  s autorskou prezentací

- Představení čistopisu upraveného návrhu studie na jednání komise územního rozvoje - začátek srpna 2017

- Představení čistopisu upraveného návrhu studie na jednání Rady Městské části Praha 10 - konec srpen 2017

- Představení čistopisu upraveného návrhu studie na jednání Zastupitelstva Městské části Praha 10 - září 2017

 

Prezentaci návrhu urbanistické studie je možné si prohlédnout ve středisku územního rozvoje každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00.

Středisko se nachází v přízemí budovy "B" Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10).

 

Prezentace upraveného návrhu studie ke stažení zde.