Veřejné prostory Prahy 10

Heroldovy sady

Atributy

Název:
REVITALIZACE HEROLDOVÝCH SADŮ
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
Ing. Štěpánka Šmídová, Šmídová Landscape Architects
Lokalita:
Praha - Vršovice
Zastavěná plocha:
10 042 m2
Realizace:
od 4. 10. 2016

Základní informace

Heroldovy sady tvoří historický park nacházející se v samém srdci Vršovic. V roce 2013 proběhla rekonstrukce Vršovického zámečku, tzv. Rangherky, a jeho okolí, při které zůstala zadní část Heroldových sadů poškozena, hlavně co se týká cest a zeleně. Tato část parku je využívána hlavně jako průchod územím nebo k venčení psů. Jsou zde vysázeny keřové skupiny, které jsou častým místem výskytu bezdomovců a způsobují špatnou sociální kontrolu parku. Svahy směrem k Moskevské ulici nejsou osázeny a hrozí zde sesuv půdy. Hlavní komunikační tah vede z ulice Moskevská a Kodaňská na ulici Holandskou. Kvůli zanedbanému stavu chodníků a městského mobiliáře, který vyžaduje obnovu, se v roce 2014 MČ Praha 10 rozhodla zadat zpracování architektonické studie této části parku. Studii zpracovává architektonický ateliér Šmídová Landscape Architects.

Práce na revitalizaci započnou na podzim 2016, dne 4. 10. 2016 bylo stavba předána k realizaci. Plánované dokončení prací na revitalizaci Heroldových sadů je na podzim roku 2017.

 

V Heroldových sadech nebyl volný pohyb psů povolen. Zde naleznete odkaz na prostory s volným pohybem psů: http://verejneprostory.cz/vp-kolem-nas/informace-pro-majitele-psu/mista-pro-volne-pobihani-psu.aspx

 

Zákaz volného pobíhání v plochách veřejné zeleně řeší obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně. Z této vyhlášky je ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č. 1 vyhlášky (Heroldovy parky tam uvedeny jsou, a to: k. ú. Vršovice, p. č. 6, 4/1, 4,3, 11/1, 5/1) zakázáno nechat volně pobíhat psy. O žádném zákazu tedy v případě Heroldových sadů není potřeba jednat. Zákaz vyplývá z vyhlášky.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.