Veřejné prostory Prahy 10

Traumacentrum FNKV

Atributy

Název:
TRAUMACENTRUM FNKV
Investor:
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Projekt/Architekt:
Helika a.s.
Lokalita:
Praha - Vršovice
Zastavěná plocha:
---
Realizace:
---

Základní informace

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady náleží do sítě významných zdravotnických zařízení hl. m. Prahy a v celé řadě oborů je špičkovým pracovištěm i v rámci celé České republiky. V současné době má více než 1300 lůžek, často velmi specifického charakteru (např. ARO, JIP). Nárůst rozsahu léčebné péče a mnoha dalších aktivit, které jsou na nemocnici navázány, a také neustálý pokrok lékařské vědy a medicínské techniky předbíhají stavební a prostorové možnosti existujících budov. Návrh nového Traumacentra FNKV, které bude situováno na uvolněném pozemku v jihovýchodní části areálu vytvoří etalon v kvalitě a komplexnosti nabízených zdravotnických služeb.

Stávající zástavba společně s terénní konfigurací a mnoha dalšími faktory jsou hlavními determinanty území. Hmotové řešení se výrazně podílí na architektonickém výrazu a to sjednocením hmot západního a středního křídla, které jsou funkčně identické. Toto spojení vytváří symboliku vstupní brány do traumatologického centra a jasným orientačním bodem. Plně prosklená vstupní fasáda "portálu" ještě více umocňuje dojem příchozích, že jsou zde vítáni. Reprezentativní veřejný prostor čtyřpodlažního areálu je toho důkazem.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.