Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

Rozpis mobilních sběrných dvorů v 1. pol. r. 2019:

30.3. Kounická x Malínská, u trafostanice (50.0780311N, 14.5021153E)

6.4. Na Universitním statku – parkoviště (50.0876175N, 14.5074342E)

13.4. Ostružinová x Jahodová – parkoviště (50.0579256N, 14.4985453E)

20.4. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. (50.0640383N, 14.4708892E)

27.4. Mokřanská x Běžná (50.0678278N, 14.5171653E)

18.5. Nad Vršovskou horou – za mostem, u garáží, oblast Slatiny (50.0618775N, 14.4798075E)

  Čas provozu mobilního sběrného dvora: 9 – 15 hodin

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

 

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů:

 

BŘEZEN

 

místo přistavení

datum

čas

katastr

 

65

Rybalkova x Charkovská

18.3.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

66

Pod Strání - vedle č. o. 33

18.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

67

Hostýnská (u školy)

18.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

68

Michelangelova (v proluce)

18.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

69

Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)

18.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

70

Dukelská x Volyňská

19.3.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

71

Tulipánová x Želivecká

20.3.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

72

Jesenická x Nad Trnkovem

20.3.

14:00-18:00

Záběhlice

mapa

73

Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

21.3.

13:00-17:00

Michle

mapa

74

Platanová x Kapraďová

21.3.

14:00-18:00

Záběhlice

mapa

75

Nad Elektrárnou u ČD

21.3.

15:00-19:00

Michle

mapa

76

Krymská x Kodaňská (ostrůvek)

23.3.

8:00-12:00

Vršovice

mapa

77

Brigádníků x U Kombinátu

23.3.

9:00-13:00

Strašnice

mapa

78

Nučická x Dubečská

25.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

79

Nosická (pod prod. Billa)

25.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

80

Nad Vodovodem x Slunečná

25.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

81

Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu

25.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

82

Vladivostocká x Gruzínská

25.3.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

83

Sněženková x Meruňková

26.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

84

Křenická x Olešská

27.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

85

Bramboříková, parkoviště

27.3.

14:00-18:00

Záběhlice

mapa

86

Rektorská x Bakalářská

28.3.

13:00-17:00

Malešice

mapa

87

Kamelova mezi č. 2 a 4

28.3.

14:00-18:00

Záběhlice

mapa

88

U Vršovického nádraží x Ukrajinská

28.3.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

89

Vladivostocká x Jaltská

30.3.

8:00-12:00

Vršovice

mapa

90

Vršovická x Karpatská

30.3.

9:00-13:00

Vršovice

mapa

 

Kounická x Malínská, u trafostanice; MOBILNÍ DVŮR

30.3.

9:00-15:00

Strašnice

 

 

DUBEN

 

místo přistavení

datum

čas

katastr

 

1

Pod Altánem  x Na Vrších

1.4.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

2

nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku)

1.4.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

3

Přípotoční x Oblouková

1.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

4

Káranská x Pobořská

1.4.

14:00-18:00

Malešice

mapa

5

Madridská x Norská

1.4.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

6

Ostružinová x Jahodová

2.4.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

7

Elektrárenská x Nad Vršovskou horou

3.4.

13:00-17:00

Michle

mapa

8

Doubravčická x Tehovská

3.4.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

9

Tuchorazská (konec ulice)

4.4.

13:00-17:00

Malešice

mapa

10

nám. Svatopluka Čecha x Minská

4.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

11

Na Třebešíně x Nad Kapličkou

4.4.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

12

Dykova, u Bezručových sadů

6.4.

8:00-12:00

Vinohrady

mapa

13

Průhonická x Vestecká

6.4.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

 

Na Universitním statku – parkoviště; MOBILNÍ DVŮR

6.4.

9:00-15:00

Malešice

 

14

Petrohradská x Pod Stupni

8.4.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

15

Říčanská x Benešovská

8.4.

13:00-17:00

Vinohrady

mapa

16

Sámova x U Vršovického nádraží

8.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

17

Magnitogorská x Tádžická

8.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa 

18

Na Slatinách (u telef. automatu)

8.4.

15:00-19:00

Michle

mapa

19

Nedvězská č. 6 - 12

9.4.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

20

Práčská č. 37 (před školou)

10.4.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

21

28. pluku x Na Míčánkách

10.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

22

Na Křivce x Osnická

11.4.

13:00-17:00

Michle

mapa

23

Na Hroudě x U Hráze (okraj parku)

11.4.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

24

Litevská  x Bajkalská

11.4.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

25

Nad Primaskou x Nad Olšinami

13.4.

8:00-12:00

Strašnice

mapa

26

Sněženková x Jiřičkové

13.4.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

 

Ostružinová x Jahodová – parkoviště; MOBILNÍ DVŮR

13.4.

9:00-15:00

Záběhlice

 

27

Saratovská x Kralická

15.4.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

28

Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32

15.4.

13:00-17:00

Malešice

mapa

29

K Botiči x Ukrajinská

15.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

30

Káranská x Bydžovského

15.4.

14:00-18:00

Malešice

mapa

31

Práčská x Topolová

15.4.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

32

Limuzská x V Úžlabině

16.4.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

33

U Kombinátu (v ohybu ulice)

17.4.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

34

Dětská (v ohybu ulice)

17.4.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

35

Na Universitním statku (u dom.důchodců)

18.4.

13:00-17:00

Malešice

mapa

36

Heldova x Niederleho

18.4.

14:00-18:00

Malešice

mapa

37

Voděradská  x Krupská

18.4.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

38

Cerhenická x Nad Vodovodem

20.4.

8:00-12:00

Malešice

mapa

39

U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1

20.4.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

 

Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.; MOBILNÍ DVŮR

20.4.

9:00-15:00

Michle

 

40

Kounická  x Černická

22.4.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

41

Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ

22.4.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

42

Ve Stínu  x Na Výsluní

22.4.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

43

Běchovická x Révová

22.4.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

44

Vilová x Pod Rapidem

22.4.

15:00-19:00

Vinohrady

mapa

45

Ryšánkova x Ve Slatinách

23.4.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

46

Popovická (proti Brtnické)

24.4.

13:00-17:00

Michle

mapa

47

Omská x Murmanská

24.4.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

48

Sedmidomky (u dětského hřiště)

25.4.

13:00-17:00

Michle

mapa

49

Vlašimská x Bratří Čapků

25.4.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

50

U Trati x Na Spádu

25.4.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

51

U Roháčových kasáren  x Novorossijská

27.4.

8:00-12:00

Vršovice

mapa

52

Na Vinobraní x Oty Pavla

27.4.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

 

Mokřanská x Běžná; MOBILNÍ DVŮR

27.4.

9:00-15:00

Strašnice

 

53

V Rybníčkách (proti Šibřinské)

29.4.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

54

Janderova x Chládkova

29.4.

13:00-17:00

Malešice

mapa

55

Dobročovická x Slapská

29.4.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

56

Chorvatská x Dykova

29.4.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

57

Topolová x Jahodová

29.4.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

58

Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou

30.4.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa