Veřejné prostory Prahy 10

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Enter Title

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v Praze 10 v roce 2017

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie.

Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla. Při svozu nejsou odebírány lednice, televizory či jiné domácí odpady, které je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře – např. Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady - Praha 2), Malešická (Žižkov - Praha 3) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt do některé ze stabilních sběren nebezpečných odpadů (v Praze 10 - ulice Moskevská) nebo do uvedených sběrných dvorů. 

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. 

V rámci systému města není možné odevzdat injekční stříkačky. Dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi

 

Ukázka svozového vozidla

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

 

 Praha 10 - trasa A

Svozy pracovní dny:

3.5. – STŘEDA; 29.6. – ČTVRTEK; 2.8. – STŘEDA; 26.9. - ÚTERÝ

Svoz – víkend:

25.3. – SOBOTA

1.   křižovatka ul. Záběhlická x Na Botiči

1500 - 1520

800 - 820

2.   křižovatka ul. Na Vinobraní x Ve Slatinách (parkoviště)

1530 - 1550

830 - 850

3.   křižovatka ul. Hyacintová x Břečťanová

1600 - 1620

900 - 920

4.   křižovatka ul. Želivecká x Tulipánová

1640 - 1700

940 - 1000

5.   nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková x Chrpová

1710 - 1730

1010 - 1030

6.   křižovatka ul. Sněženková x Mládežnická

1740 - 1800

1040 - 1100

7.   křižovatka ul. Topolová x Jabloňová (u OD Cíl)

1810 - 1830

1110 - 1130

8.   křižovatka ul. Jasmínová (pod č. 33) x Přesličková

1840 - 1900

1140 - 1200

9.   křižovatka ul. Mattioliho x Velenovského

1910 - 1930

1210 - 1230

 

Praha 10 - trasa B

 

Svozy pracovní dny:

28.3. – ÚTERÝ; 9.5. – ÚTERÝ; 27.6. – ÚTERÝ; 8.8. - ÚTERÝ

Svoz – víkend:

23.9. – SOBOTA

1.   křižovatka ul. Chorvatská x Dykova

1500 - 1520

800 - 820

2.   křižovatka ul. Ruská x Na Míčánkách x Vlašimská

1530 - 1550

830 - 850

3.   křižovatka ul. Kodaňská x Žitomírská

1600 - 1620

900 - 920

4.   křižovatka ul. Moskevská (č. 66) x Minská

1630 – 1650

930 – 950

5.   křižovatka ul. Petrohradská x Rostovská

1700 – 1720

1000 - 1020

6.   křižovatka ul. Přípotoční x Oblouková

1740 - 1800

1040 - 1100

7.   křižovatka ul. Magnitogorská x Uzbecká

1810 - 1830

1110 - 1130

8.   křižovatka ul. Osnická x Na Křivce

1840 - 1900

1140 - 1200

9.   křižovatka ul. Elektrárenská x Nad Vršovskou horou

1910 - 1930

1210 - 1230

 

 

Praha 10 - trasa C

 

Svozy pracovní dny:

29.3. – STŘEDA; 6.6. – ÚTERÝ; 28.6. – STŘEDA; 7.11. - ÚTERÝ

Svoz – víkend:

9.9. – SOBOTA

1.   křižovatka ul. Vladivostocká x Krasnojarská

1500 - 1520

800 - 820

2.   křižovatka ul. Jakutská x Volyňská x Dukelská

1530 - 1550

830 - 850

3.   křižovatka ul. Litevská x Kubánské nám.

1600 - 1620

900 - 920

4.   křižovatka ul. Na Hroudě x U Hráze

1630 – 1650

930 – 950

5.   křižovatka ul. Srbínská x Svojetická

1700 – 1720

1000 - 1020

6.   ulice Nosická (u domu č. o. 20)

1740 - 1800

1040 - 1100

7.   křižovatka ul. Saratovská (parkoviště) x Kralická

1810 - 1830

1110 - 1130

8.   křižovatka ul. Nad Primaskou x Nad Olšinami

1840 - 1900

1140 - 1200

  

Praha 10 - trasa D

 

Svozy pracovní dny:

18.4. – ÚTERÝ; 14.6. – STŘEDA; 13.7. – ČTVRTEK; 18.10. - STŘEDA

Svoz – víkend:

11.11. – SOBOTA

1.   křižovatka ul. Mokřanská x Běžná (u separace)

1500 - 1520

800 - 820

2.   křižovatka ul. Rubensova x Přetlucká 

1530 - 1550

830 - 850

3.   křižovatka ul. Křenická x Olešská

1600 - 1620

900 - 920

4.   křižovatka ul. Na Padesátém x Tehovská x Doubravčická

1630 – 1650

930 – 950

5.   křižovatka ul. Krupská x Voděradská 

1710 - 1730

1010 - 1030

6.   křižovatka ul. Pod Strání (u č. 24) x Nedvězská

1740 - 1800

1040 - 1100

7.   křižovatka ul. Slapská x Žermanická x Štěchovická

1810 - 1830

1110 - 1130

8.   křižovatka ul. Dětská x Brigádníků

1840 - 1900

1140 - 1200

9.   křižovatka ul. Dvouletky x U Kombinátu

1910 - 1930

1210 - 1230

 

 Praha 10 – trasa E

 

 

Svozy pracovní dny:

15.3. – STŘEDA; 10.5. – STŘEDA; 3.8. – ČTVRTEK; 20.9. - STŘEDA

Svoz – víkend:

25.11. – SOBOTA

1.   křižovatka Na Třebešíně – Nad Kapličkou

1500 - 1520

800 - 820

2.   křižovatka ul. Nad Vodovodem x Hostýnská 

1530 - 1550

830 - 850

3.   křižovatka ul. Počernická x Přistoupimská

1600 - 1620

900 - 920

4.   křižovatka ul. Káranská x Bydžovského

1630 – 1650

930 – 950

5.   křižovatka ul. Rektorská x Bakalářská

1710 - 1730

1010 - 1030

6.   Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS)

1740 - 1800

1040 - 1100

7.   křižovatka ul. Černická x Kounická

1810 - 1830

1110 - 1130

8.   křižovatka ul. Vrátkovská x Tuklatská

1840 - 1900

1140 - 1200

9.   křižovatka ul. Názovská x Na Palouku

1910 - 1930

1210 - 1230