Veřejné prostory Prahy 10

O službě MMS - podněty

Zásluhu na vzhledu veřejných ploch Prahy 10 mají především všichni její obyvatelé a návštěvníci. Včasným upozorněním na zjištěnou závadu je možné předejít větším problémům v budoucnu a někdy i úrazům (např. nahlášením rozbitého herního prvku na dětském hřišti).

Jak na to

Nejjednoduší je vložit svůj podnět rovnou zde. Máte ovšem možnost také zaslat snímek a popis závady na adresu elektronické pošty mms@praha10.cz nebo formou MMS na telefonní číslo 736 499 364. Doručený příspěvek bude zaevidován a v případě, že se týká řešené problematiky (čistota, údržba zeleně, závady na dětských hřištích, poškozený uliční mobiliář apod.), a je doplněn fotografií místa závady, i vyobrazen v seznamu hlášených závad. Zviditelnění podnětu je provedeno na základě schválení administrátora. V případě, že u zveřejněného podnětu chcete uvádět své jméno, doplňte v textu souhlas se zveřejněním. V opačném případě bude podnět zviditelněn bez jména pisatele. Veškeré podněty budou prověřeny pracovníky odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, kteří v uveřejněném komentáři sdělí způsob řešení problému. 

Chcete-li vložit vlastní příspěvek, prosím přihlaste se, pokud nejste registrovaní a nechcete být, použijte jako jméno a heslo "mms".

Přihlášení k portálu

Registrace

Chcete-li vložit vlastní příspěvek, prosím přihlaste se, pokud nejste registrovaní a nechcete být, uveďte jako jméno a heslo "mms".

Uživatelské jméno:

Heslo:

Přihlásit

Zadání a sledování podnětů

Vaše MMS » ostatní (výše nespecifikované podněty) » Detaily MMS
  

Neoprávněné užívání adresy místa trvalého pobytu.

Datum vytvoření:

06.10.2020

Adresa:

Průběžná 13, Praha 10

Stav:

Vyřešeno

Řešitel:

Neurčen

Kategorie:

ostatní (výše nespecifikované podněty)

Čtvrť:

Strašnice

Popis:

Trvalý pobyt na této adresa má již několik let pan XX nar. XXX , který zde nebydlí cca 5 let. Žádáme, aby byl z této adresy odhlášen jelikož nás zde obtěžují neustále doporučené dopisy a návštěvy od exekutorů. Pan XX bydlí na adrese Chopenova 8 Praha 2, kde se ukrývá před exekutory u své matky. Prosíme o jeho odhlášení z této adresy.

Řešení:

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat vlastník nebo oprávněný uživatel objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu), na jehož adrese je veden údaj o místu trvalého pobytu občana, vůči němuž žádost směřuje. Lze ho podat buď písemně, a to zasláním na adresu podatelny zdejšího úřadu, nebo ústně do protokolu na pracovišti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Návrh na zrušení trvalého pobytu lze také podat elektronicky, v tomto případě však musí být návrh opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo dodán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, jehož užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, zaniklo a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou (i nezletilou) osobu, které má být trvalý pobyt rušen.

S pozdravem

Ing. Alena Truhelková
Referent správního řízení
Odbor občanskosprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: 267 093 629
E-mail: alena.truhelkova@praha10.cz
www.praha10.cz, www.vpp10.cz

Nejnovější podněty

Strašnice
Rozježděná zeleň v křížení Květnické a Tomické
Datum vytvoření: 12.01.2021
Stav: Řeší se
Strašnice
Skládka u separace v ul. Nosická
Datum vytvoření: 12.01.2021
Stav: Přijato
Strašnice
Nevyvezené odpadkové koše při ul. Hostýnská
Datum vytvoření: 12.01.2021
Stav: Vyřešeno
Strašnice
Přeplněné nádoby na tříděný odpad a znečištění okolí
Datum vytvoření: 04.01.2021
Stav: Vyřešeno
Strašnice
Nádoba se zbytky ryb, Skalka
Datum vytvoření: 05.01.2021
Stav: Vyřešeno
Strašnice
Znečištění při ul. Jevanská
Datum vytvoření: 04.01.2021
Stav: Přijato
Strašnice
Odpadky kolem koše v parku V Úžlabině
Datum vytvoření: 03.01.2021
Stav: Řeší se
Strašnice
Znečištění u kontejnerů Dvouletky 2a
Datum vytvoření: 30.12.2020
Stav: Přijato
Strašnice
Skládka u domu Na Hroudě x V Předpolí
Datum vytvoření: 22.12.2020
Stav: Přijato
Strana 1 z 21První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední